Thông tin cần biết

UBND huyện yêu cầu rà soát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe người trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các vùng có dịch

Để tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tích cực rà soát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe người trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các vùng có dịch, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cá cơ quan liên quan.

 

 Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để những người đã đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch theo thông báo cập nhật hằng ngày của Bộ Y tế chủ động khai báo y tế, áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Đối với UBND các xã, thị trấn, cần phối hợp với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các trường hợp đến, đi hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch theo thông báo cập nhật hằng ngày của Bộ Y tế để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định, đồng thời tổng hợp danh sách các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay gửi đến UBND huyện trước 16h00’, ngày 19/02/2021.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn với thông điệp “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, thị trấn hoặc các cơ quan chức năng nơi đang lưu trú để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”.

Các cơ quan truyền thông từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền thông điệp trên để nhân dân nắm bắt, chủ động thực hiện.

UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Công an huyện thường xuyên rà soát, phát hiện, lập danh sách, áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch theo thông báo cập nhật hằng ngày của Bộ Y tế. Phối hợp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả các trường hợp đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch từ ngày 15/01/2021 đến nay và tất cả các thành viên sống trong cùng gia đình với các trường hợp nêu trên. Đồng thời, t hực hiện báo cáo hằng ngày và đột xuất về UBND huyện theo quy định.

Ban Biên tập

Ngày đăng: 19/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục