Thông tin cần biết

3 file tuyên truyền quảng bá về phòng chống dịch Covid-19

Ban Biên tập Cổng Thông tin - GTĐT huyện giới thiệu 03 file .mp3 tuyên truyền về phòng phòng chống dịch Covid-19. Trân trọng giới thiệu để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tới nhân dân.
Ngày đăng: 19/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục