Hoạt động HĐND các cấp

Vĩnh Tường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 05/02/2021, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ủy ban bầu cử huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ huyện. Đồng chí Văn Đăng Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Đ/c Văn Đăng Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị

 

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất các đại biểu được nghe thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thảo luận về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính, cấp dưới trên địa bàn.

Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thoả thuận và nhất trí giới thiệu 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cơ cấu thành phần để tiếp tục hiệp thương lựa chọn lần 2, lần 3 theo quy định của luật. Theo đó thành phần, cơ cấu giới thiệu gồm: khối đảng 08 người; khối chính quyền 15 người; khối MTTQ và các đoàn thể, tôn giáo 07 người; các xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp giáo dục 39 người; khối kinh tế tư nhân, khoa học kỹ thuật 01 người. Dự kiến nữ chiếm tỷ lệ 44,3% (trên tổng số người giới thiệu ứng cử), đại biểu ứng cử dưới 40 tuổi chiếm 54,29% (trên tổng số người giới thiệu ứng cử), người ngoài đảng chiếm 2,86% (trên tổng số người giới thiệu ứng cử), tôn giáo 2,5% (trên tổng số đại biểu HĐND được bầu), tái cử 45,7%.

Hội nghị đã nhất trí thống nhất về số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 35 đại biểu.

 

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 05/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục