Thời sự tổng hợp

Huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30–CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40–CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03–CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Sáng ngày 15/5/2014, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30–CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40–CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03–CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Lê Chí Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Đình Mao – Phó Bí thư Huyện ủy, Khổng Văn Thuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Nhung – Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

Sau 15 năm triển khai và Thực hiện Chỉ thị số 30–CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), các nghị định của Chính phủ, Pháp lệnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, gắn thực hiện quy chế dân chủ với công tác xây dựng Đảng. Các cấp chính quyền đổi mới phương pháp, phong cách làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng và có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân khắc phục tình trạng quan liêu cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ làm việc được bố trí đúng chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, đảm bảo thuận tiện cho cá nhân và tổ chức đến giao dịch.

Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện tốt, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư.  Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương được thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Nhờ vậy, 5 năm gần đây đã vận động được nhân dân đóng góp 2 tỷ 350 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, làng; vận động nhân dân đóng góp hàng chục ngàn mét đất để xây dựng nhà văn hóa, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để xây dựng nông thôn mới, điển hình như: xã Thượng Trưng 24.065 m2, xã Ngũ Kiên 14.662 m2, xã Tân Cương 6.329 m2, xã Nghĩa Hưng 2.360 m2…

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố phát huy được chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được phát triển sâu rộng; tổng số thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện trở lên tăng từ 25% năm 1998 lên 74,6% năm 2013, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng từ 27% năm 1998 lên 82,15% năm 2013.

 Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40–CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo và các tầng lớp nhân dân.

Tính đến tháng 5/2014, toàn huyện có 262 cán bộ quản lý, trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%; tỷ lệ trên chuẩn cấp mầm non đạt 97,7%, cấp tiểu học đạt 100%, cấp THCS đạt 94,3%, cấp THPT đạt 27,3%, Trung tâm giáo dục thường xuyên đạt 50%. Qua 10 năm đã có 231/262 cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý, đạt tỷ lệ 88,2%, tăng so với thời điểm tháng 6/2004 là 52,7%; để nâng cao trình độ lý luận chính trị, có 206/262 cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, tăng so với thời điểm tháng 6/2004 là 77,3%. Tổng số đảng viên là cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên là 1.721/2.537, đạt tỷ lệ 67,8%, tăng so với thời điểm tháng 6/2004 là 37,1%. Trong 10 năm qua, số lượng cán bộ, giáo viên đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn ngày càng tăng; trong đó học lên cao đẳng 213 người, học lên đại học 1.456 người, học lên cao học 103 người.

 

 

 

Hàng năm, việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ luôn được coi trọng, đảm bảo tính kế thừa; cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học sinh; việc đầu tư trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, có ý thức tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ, thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm và đạt nhiều kết quả, đến nay toàn huyện có 81/102 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 79,4%, trong đó có 7 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đến tháng 5/2014, toàn huyện có 98,4% giáo viên mầm non đạt chuẩn, trong đó 65,9% trên chuẩn; 100% giáo viên tiểu học đạt chuẩn, trong đó 97,2% trên chuẩn; 100% giáo viên THCS đạt chuẩn, trong đó 71,7% trên chuẩn; 100% giáo viên THPT đạt chuẩn, trong đó 15,6% trên chuẩn, trung tâm giáo dục thường xuyên 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 28,6% trên chuẩn.

Cùng với tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Huyện ủy cùng đồng thời sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo đó huyện Vĩnh Tường đã gắn thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lồng ghép với các phong trào và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vv…Qua đó nhiều cá nhân, gia đình đã hiến đất, ủng hộ ngày công, góp tiền làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi khác.

Việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Như ngành giáo dục xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Bệnh viên đa khoa thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền”, Công an huyện thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”…Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả được kịp thời phát hiện và nhân rộng. Qua đó, tạo lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, học tập, công tác; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của huyện trong những năm qua.

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện uỷ Vĩnh Tường đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chỉ thị.

 

Trần Quân – Kiều Trang

 

Ngày đăng: 15/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục