Xây dựng Đảng

Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 01/2021

Chiều ngày 26/01/2021, Trung tâm chính trị huyện tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 01/2021 cho hơn 100 đồng chí là đoàn viên, hội viên ưu tú được các chi bộ đảng cơ sở, các cơ quan trong huyện chọn cử đi học.

 

 

Toàn cảnh lễ bế giảng

 

Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp cũng được đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt tại lớp học khái quát về khái quát tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (trong đó có 62,6% xếp loại giỏi, 37,4% xếp loại khá).

Khóa học giúp các học viên nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Kiều Trang

Ngày đăng: 27/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục