Hoạt động HĐND các cấp

Vĩnh Tường triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 26/01/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại diện lãnh đạo BCĐ bầu cử huyện; các thành viên UBBC huyện. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC; Quy chế làm việc của UBBC; thành lập các Tiểu ban nhân sự và giải quyết KNTC, Tiểu ban ANTT và ATXH, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó tập trung các các nội dung: công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; xây dựng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền trên Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử huyện; bổ sung thành viên tiểu ban ANTT và ATXH; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; công tác tập huấn; thời gia thực hiện các bước; lộ trình chi tiết thực hiện các công việc,…

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Quang, Trưởng BCĐ bầu cử huyện nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, do đó xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tham gia vào thành viên UBBC hoặc Tiểu ban phục vụ bầu cử (không đưa cấp phó). Đồng chí đề nghị: UBBC cần bám sát vào các quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử như: Chỉ thị số 45 – CT/TU ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để đảm bảo các thủ tục, trình tự bầu cử; các mốc thời gian chuẩn bị cần hoàn thành xong trước với mốc thời gian kế hoạch mà tỉnh yêu cầu; đảm bảo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; Huy động lực lượng tham gia để đảm bảo ANTT, an toàn cho cuộc bầu cử,…

Kế luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là một nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thể từ huyện đến cơ sở phải coi việc tổ chức tốt cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cuộc bầu cử phải thành công. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp. Đồng chí Chủ tịch UBBC huyện yêu cầu cơ quan thường trực của UBBC (Phòng Nội vụ) tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ xung vào các dự thảo. Về Kế hoạch triển khai công tác bầu cư, cơ quan thường trực xem lại kế hoạch cho phù hợp, sửa chính tả, mốc thời gian phù hợp, bổ xung nhiệm vụ và nêu thêm công tác phòng chống dịch, cơ quan liên quan vào Tiểu ban bầu cử; tổ chức tập huấn hiệp thương, tập huấn công tác bầu cử. Thống nhất về cơ cấu đại biểu. Về CSVC cần rà soát thêm để chỉ đạo kịp thời đảm bảo CSVC phục vụ cho công tác bầu cử; về kinh phí khi có định mức của tỉnh sẽ cấp kinh phí cho các đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị phải tham gia vào thành viên bầu cử; rà soát lại và nhiệm vụ các thành viên tham gia các Tiểu ban; điều chỉnh cho các đồng chí có kinh nghiệm phụ trách công tác bầu cử tại một số xã, thị trấn khó khăn. Đồng chí yêu cầu cần quan tâm tuyệt đối đến công tác tuyên truyền về bầu cử, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho từng giai đoạn; thường xuyên kiểm tra đôn đốc cơ sở (mốc thời gian, cơ cấu, số lượng đại biểu qua quá trình hiệp thương, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, hồ sơ người ứng cử,…); Công an huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND đảm bảo ANTT, tình hình, tư tưởng nhân dân; Công an, Quân sự huyện xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử; Trung tâm Y tế huyện đảm bảo công tác phòng chống dịch,…

 

Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Hoàng Hằng

Ngày đăng: 27/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục