Thời sự tổng hợp

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, ngày 02/01/2020, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021. Cùng dự có lãnh đạo Ban tiếp công dân huyện, MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng một số cơ quan liên quan.

 

 

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021

 

Trong thời gian tiếp công dân, không có lượt công dân nào đến trụ sở tiếp công dân của huyện để bày tỏ các kiến nghị, thắc mắc của mình.

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; giúp cho Đảng, Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

 

Tin: Hoài Thu; Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 04/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục