Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Vĩnh Tường: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ huyện năm 2020

Ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân các Ủy viên BCH Đảng bộ huyện năm 2020; đồng thời quyết nghị một số vấn đề quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Huyện ủy do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đàm Hữu Khanh trình bày đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể BTV, cá nhân các đồng chí được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương; phương hướng, giải pháp tăng cường hơn nữa khối đoàn kết, thống nhất trong BTV và trong Đảng bộ, khắc phục những khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi Ủy viên BTV Huyện ủy cũng đã liên hệ trách nhiệm cá nhân đối với hạn chế, khuyết điểm của tập thể, thẳng thắn nhận những hạn chế của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao và đề ra những biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tại báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH Đảng bộ huyện năm 2020 đã nêu bật được những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên được nghiêm túc; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Năm 2020, BCH, BTV Huyện ủy đã ban hành 04 thông tri, 09 chỉ thị, 712 thông báo, 491 quyết định, 227 báo cáo, 73 kế hoạch và nhiều loại văn bản khác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo tổ chức Đại hội 66 chi, đảng bộ hoàn thành sớm so với kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đầy đủ 04 nội dung theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. BCH Đảng bộ huyện cũng ban hành hơn 400 văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện không có trường hợp mắc bệnh, góp phần cùng nhân dân cả nước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh,…

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

Đối với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, BCH Đảng bộ huyện đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 15.044,239 tỷ đồng, đạt 97,08% so KH, tăng 7,91% so cùng kỳ (Trong đó: CN-XD: 8.850,201 tỷ đồng, đạt 99,86% KH, tăng 12,63% so cùng kỳ; Dịch vụ: 4.250,139 tỷ đồng, đạt 89,29% KH, tăng 0,26% so cùng kỳ; NN-LN-TS: 1.943,899 tỷ đồng, đạt 103,76% KH, tăng 5,34% so cùng kỳ); thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 1.206,881 triệu đồng (đạt 193,16% so kế hoạch, bằng 105,75% so với cùng kỳ); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng. Công tác xử lý vi phạm Luật đất đai được chỉ đạo quyết liệt; công tác xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường được quan tâm, chỉ đạo hiệu quả; công tác BT-GPMB tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Năm 2020, huyện đã thực hiện BT-GPMB và bàn giao mặt bằng được 130 ha (đạt 104% so với cam kết với Thường trực Tỉnh ủy), chỉ đạo cưỡng chế thành công 10 cuộc cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo an toàn, đúng quy định; xử lý được 1.026  trường hợp vi phạm Luật đất đai; xử lý 32 trường hợp vi phạm phát sinh mới,… Trong năm, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm thực hiện tốt, 100% hộ nghèo được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ cải tạo 50 nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở,… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC đạt được những kết quả tích cực,…

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được trong quá trình lãnh, chỉ đạo, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. BCH Đảng bộ huyện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc với những hạn chế, khuyết điểm năm 2020; đồng thời, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với quyết cao khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2021 BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Đối với Bản kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các bản kiểm điểm đã đề cập sâu sắc, đầy đủ những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân; từ đó nêu ra những giải pháp, phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cho ý kiến vào các dự thảo Đề án: Đề án phát triển Văn hóa – thông tin huyện giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2021 – 2050; Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025; Đề án thành lập lại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Tường. Cho ý kiến điều chỉnh Đồ án quy hoạch khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận thực trạng, nguyên nhân tồn tại, mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện các Đề án.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận phiên họp thứ 5 BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm tiến hành bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tập trung công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị loại IV; tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tập trung BT-GPMB thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, du lịch. Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã tăng cường nắm bắt cơ sở, nắm chắc tình hình tại địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid-19 hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm Bác Hồ về thăm HTX Lạc Trung (xã Bình Dương) đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ATGT, ATTP, VSMT, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động ra quân sản xuất đầu năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được Tỉnh giao,…

Đối với Đề án phát triển Văn hóa – thông tin huyện giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2021 – 2050; Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025; Đề án thành lập lại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Tường, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đồng ý về chủ trương, đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu chọn lọc các ý kiến đóng góp tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, trình ban hành trong tháng 01/2021.

Kiều Trang – Trung Thành

Ngày đăng: 31/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục