Hoạt động HĐND các cấp

Tường thuật trực tiếp Kỳ họp thứ Mười Tám - HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật

      

17 giờ 10: Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, Kỳ họp thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu làm lễ chào cờ.

 

 

 

Từ 17 giờ 00 đến 17 giờ 10 :  Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

 

 Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt đoàn chủ tọa, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định: Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đầu tư công; thu, chi ngân sách của huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đối với những vấn đề trọng tâm đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm,… Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 07 Nghị quyết. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Để khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020- 2025, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng đô thị loại IV. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển đổi cây trồng từ trồng. Phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; đa dạng hóa sản phẩm, phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp, Cụm KT-XH trên địa bàn huyện... Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BT - GPMB, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện Đề án di chuyển mồ mả vào nghĩa trang Nhân dân. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách và quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng Kế hoạch triển khai thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh; tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn và trường học. Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2020-2021 theo hướng đổi mới căn bản toàn diện. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát; tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tăng cường giám sát, khảo sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND, các cơ  quan chuyên môn của UBND, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện mới ban hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành TW khóa 12 và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục làm tốt công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, phương án bảo vệ ANTT, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau kỳ họp, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các nghị quyết của HĐND huyện.

 

Từ 16 giờ 40 đến 17 giờ 00: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện điều hành phần biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết HĐND huyện.

Trên tinh thần tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

07 nghị quyết được Kỳ họp thông qua, gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Vĩnh Tường

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 huyện Vĩnh Tường

4. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021

5. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Tường

6. Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện

7. Nghị quyết về kết quả chất vấn tại kỳ họp

 

 

 

 

Từ 16 giờ  30 đến 16 giờ 40 : Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên chất vấn. 

 

 

 

 

 

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời, cho thấy năng lực của đại biểu HĐND huyện được phát huy. Qua việc trả lời chất vấn, chúng ta có thể thấy: Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Nội dung trả lời cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND huyện. Trong thời gian rất ngắn, các ý kiến đã tập trung làm rõ các vấn đề nổi cộm về công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện thời gian vừa qua. Nội dung trả lời của UBND huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện. Qua phiên chất vấn, đồng chí đề nghị UBND huyện, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có biện pháp nỗ lực hơn nữa khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn này.

 

Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn tại Kỳ họp

 

 

Trả lời câu hỏi chất vấn Đầu tư công không hoàn thành kế hoạch, phải điều chuyển nguồn vốn (78 tỷ đồng), Không giải ngân hết vốn (97% kế hoạch) và không triển khai dự án: Đền thờ Nguyễn Thái Học. Về trách nhiệm, nguyên nhân, giải pháp? Thu thuế nhiều năm không đạt kế hoạch đề ra. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho biết nguyên nhân lí do vì sao, hướng khắc phục như thế nào trong thời gian tới?. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung thẳng thắn nhận trách nhiệm của UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan trong công tác tham mưu lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Ngoài các nguyên nhân khách quan như: Các quy định về đầu tư công còn phức tạp thường xuyên thay đổi; vướng mắc trong công tác BT-GPMB; ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND huyện nhìn nhận một số nguyên nhân chủ quan (như: Công tác lập kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vốn còn hạn chế, chưa sát với thực tế: Cụ thể, có dự án vốn lớn hơn tổng mức đầu tư, phân bổ vốn không bám sát kế hoạch đầu tư dự án dẫn đến nhiều dự án phải điều chuyển vốn. Sự hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện dẫn đến trậm trễ trong việc chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án không đảm bảo theo kế hoạch. Việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công chưa đảm bảo, dẫn đến một số dự án vừa mới khởi công đã phải điều chỉnh thiết kế gây ra chậm tiến độ đầu tư, lãng phí ngân sách và mất mỹ quan. Trậm trễ trong khâu lập hồ sơ trình quyết toán: Còn trông chờ, chờ thanh tra, kiểm tra xong mới quyết toán. Việc này sai quy định, đồng thời cũng làm chậm việc giải ngân vốn đầu tư.

UBND huyện đã xác định giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian tới, gồm: Xác định việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải phù hợp quan điểm, định hướng theo văn bản hướng dẫn của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đối với kế hoạch vốn năm 2021 phù hợp với khả năng giải ngân của từng công trình. Quán triệt các Chủ đầu tư chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công đến khi quyết toán dự án hoàn thành. Kiên quyết loại bỏ những đơn vị tư vấn không đủ năng lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm các tồn tại ở các dự án để bàn giao cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Tăng cường công tác quyết toán vốn công trình hoàn thành, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán. Đưa nội dung quyết toán công trình vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị chủ đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình chậm quyết toán.

Trả lời câu hỏi chất vấn về thu thuế nhiều năm không đạt kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và các giải pháp trong thời gian tới. Về nguyên nhân, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Thứ nhất, do UBND tỉnh giao thu ngoài quốc doanh quá cao so với tình hình thực tế, số giao thu như vậy là bất hợp lý trong thời kỳ ổn định ngân sách. UBND huyện đã nhiều lần đề nghị với UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh nhưng chưa được điều chỉnh. Thứ hai, Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, doanh thu sụt giảm, nợ thuế xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ theo đó giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước dẫn đến khó khăn trong công tác thu ngân sách. Thứ ba, việc phân cấp quản lý một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn từ Chi cục thuế huyện về Cục thuế tỉnh quản lý từ ngày 01/10/2019 đã ảnh hưởng đến việc thu ngoài quốc doanh trên địa bàn. Công tác thanh kiểm tra, đôn đốc thu thuế (nhất là thu nợ thuế) còn chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt các giải pháp thu, nhất là thu nợ thuế từ nay đến cuối năm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định: UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế huyện, Ban Chỉ đạo thu thuế tăng cường rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý; tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; theo dõi chặt chẽ việc kê khai thuế của các doanh nghiệp có số thu lớn, yêu cầu kê khai sát số phát sinh. Gắn trách nhiệm của chính quyền xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tại địa phương nhằm tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế; …

  

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tâng trả lời chất vấn liên quan xây dựng đô thị

 

  

 Đồng chí Nguyễn Như Thảo - Trưởng Phòng TNMT trả lời chất vấn lĩnh vực môi trường

 

  

Đồng chí Phan Quốc Hào – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện trả lời lĩnh vực giáo dục

 

  

Đồng chí Lê Đức Anh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Phòng NN&PTNT trả lời chất vấn lĩnh vực nông nghiệp

 

  

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường – Yên Lạc trả lời chất vấn công tác thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ

 

  

 Từ 15 giờ 35 đến 16 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan giải trình các nội dung được chất vấn.

 

 

 

Đại biểu Lương Thị Liên Hoa – Công chức VP Thống kê Thị trấn Vĩnh Tường chất vấn giải pháp khắc phục tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông: Tình trạng đốt rơm rạ vừa gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông xảy ra đã nhiều năm, vừa lãng phí nguồn nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, làm phân hữu cơ,… Đề nghị phòng NN&PTNT cho biết trách nhiệm của phòng đối với vấn đề này như thế nào? Thời gian tới Phòng có giải pháp như thế nào để khắc phục tình trạng trên và bao giờ thì khắc phục xong?

 

 

Đại biểu Lỗ Tất Chánh - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường) chất vấn lĩnh vực đầu tư công: Năm 2020 UBND huyện không hoàn thành kế hoạch đầu tư công, phải điều chuyển nguồn vốn (78 tỷ đồng), Không giải ngân hết vốn (97% kế hoạch). Đề nghị làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân, giải pháp?

 

 

 

 

 

Đại biểu Phan Thị Thúy Lan chất vấn về lựa chọn sách giáo khoa lớp 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đưa vào giảng dạy từ năm học 2020-2021, mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng để thực hiện và hoàn thành trước năm học 04 tháng, như chúng tôi được biết việc chọn sách rất đa dạng. Có trường thì chọn cả bộ; có nơi có trường chọn các môn học trải đều trong cả bộ sách giáo khoa lớp 1. Xin hỏi ông Trưởng phòng GD&ĐT là cơ quan chủ quản trong việc chỉ đạo các trường trong huyện lựa chọn sách theo cách nào? Nếu có trường thì chọn cả bộ; có trường chọn các môn học trải đều trong cả bộ sách giáo khoa lớp 1 thì có ảnh hưởng chung đến chất lượng giáo dục của huyện Vĩnh Tường không?

 

 

 

Đại biểu Lê Thị Lan – Bí thư Đảng ủy xã Vân Xuân chất vấn vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường: Hiện nay rác thải sinh hoạt mỗi ngày rất lớn. Nhưng chưa được phân loại tại hộ gia đình, gây rất nhiều khó khăn, tốn kém chi phí xử lý, ô nhiễm môi trường. Phòng TN&MT đã có kế hoạch, giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề rác thải phân loại tại nguồn không?

 

Đại biểu Lê Thị Lan cũng nêu câu hỏi chất vấn nâng cao chất lượng giáo dục đại trà: Qua báo cáo của UBND huyện, chất lượng giáo dục đại trà của huyện đang có chiều hướng đi xuống. Đề nghị Trưởng Phòng GD&ĐT cho biết lý do, giải pháp của Phòng GD&ĐT như thế nào để nâng chất lượng giáo dục đại trà trong thời gian tới?

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch LĐLD huyện nêu câu hỏi chất vấn trách nhiệm Phòng Kinh tế & Hạ tầng trước tình trạng các hộ gia đình lấn chiếm lòng đường để làm dốc vào đất thổ cư: Tình trạng các hộ gia đình lấn chiếm lòng đường để làm dốc vào đất thổ cư vừa thu hẹp lòng đường, vừa cản trở giao thông, gây mất an toàn giao thông xảy ra phổ biến ở các xã, thị trấn. Xin hỏi ông Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng cho biết trách nhiệm của ông với vấn đề này như thế nào? Thời gian tới giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên và bao giờ khắc phục xong?

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa đặt câu hỏi giải pháp công tác môi trường: Hầu hết các bãi rác ở các xã, thị trấn đều quá tải, việc đốt rác bằng biện pháp thủ công diễn ra phổ biến gây ô nhiễm môi trường. Xin hỏi Bà Trưởng phòng TN&MT cho biết giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên và bao giờ khắc phục xong?

 

 

Đại biểu Đỗ Thị Thu – Cán bộ Hội Chữ Thập đỏ huyện chất vấn vấn đề xây dựng, phát triển đô thị: Chúng ta đang triển khai cuộc vận động “ Xây dựng Vĩnh Tường Xanh- Sạch- đẹp- văn minh – đáng sống” các xã, thị trấn đã vào cuộc tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị. Tuy nhiên hệ thống đường dây cáp của các đơn vị viễn thông chằng chịt, lơ lửng trên các tuyến đường trong huyện làm mất mỹ quan. Xin hỏi ông Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng cho biết có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng nêu trên?

 

Đại biểu Đỗ Thị Thu cũng nêu câu hỏi lĩnh vực phát triển chăn nuôi: Trong năm 2020 ngành nông nghiệp của huyện đã có nhiều bước phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp sau đề án DTĐR ở một số xã, năng xuất cây trồng được nâng lên rõ rệt cơ giới hóa hiện đại được áp dụng trong sản suất, giải phóng được nhiều công lao động cho người dân. Tuy nhiên trong lĩnh vực chăn nuôi lại gặp không ít khó khăn đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn, sau khi giá lợn tăng cao người chăn nuôi có lãi thì dịch tả lợn Châu Phi lại suất hiện ở một số nơi, một số hộ gia đình vào đàn chưa kịp thu hồi vốn thì đã vội vàng bán tống bán tháo gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi?

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Huyện ủy viên, Chủ Tịch Hội Nông dân huyện chất vấn vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững: Trong những năm gần đây UBND huyện đã có nhiều biện pháp chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, điển hình như: chỉ đạo thực hiện dồn thửa đổi ruộng, xây dựng thương hiệu bưởi Vĩnh Tường đưa nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Song để nông nghiệp phát triển bền vững, mang tính lâu dài cần phải hướng đến các vấn đề về tiêu chuẩn, chất lượng, cần thực hiện “chuỗi liên kết 4 nhà”. Vậy trong thời gian tới ông Trưởng phòng NN &PTNT cho biết có giải pháp, chính sách gì để hỗ trợ các địa phương và người chăn nuôi về nguồn lực đầu tư và trình tự thủ tục để phát triển nông nghiệp một cách bền vững?

 

 

Đại biểu Vũ Đức Kim – Huyện ủy viên, Chánh Thanh Tra huyện chất vấn vấn đề công tác thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ: Công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ; dự kiến đạt 75% so với kế hoạch (hụt thu khoảng 20 tỷ đồng). Việc hụt thu này ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết số kinh phí huyện được hưởng để chi thường xuyên. Đề nghị Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Vĩnh Tường - Yên Lạc làm rõ nội dung trên và có giải pháp như thế nào trong thời gian tới?

 

 

 

 

 

Từ  15 giờ 00 đến 15 giờ 10:  Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu điều hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

 

 

Phát biểu điều hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc của xã hội, thu hút sự quan tâm của đại biểu HĐND, cử tri toàn huyện và dư luận xã hội trong thời gian qua. HĐND huyện nhận thấy hiện nay việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện còn bộc lộ rất nhiều tồn tại và hạn chế. Chính vì vậy, để giúp UBND huyện, các cấp, các ngành sớm có giải pháp xử lý kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, HĐND huyện chọn nhóm vấn đề liên quan đến công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện để chất vấn UBND huyện và các cơ quan liên quan tại kỳ họp này. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các câu hỏi của các đại biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần hỏi; UBND huyện, các phòng, ban trả lời chất vấn phải cụ thể, trực diện, thẳng thắng nhận trách nhiệm, không né tránh; đồng thời, cần nêu lên các giải pháp, lộ trình mục tiêu chỉ tiêu phấn đấu đạt được và cam kết khắc phục để cử tri toàn huyện có điều kiện theo dõi giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND huyện.

 

Từ 15 giờ 00: Kỳ họp tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 

 Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 00: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện kết luận phần thảo luận.

 

 

 

Đánh giá phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, các đại biểu dự họp đã tạo ra không khí thảo luận rất sôi nổi. Có rất nhiều ý kiến với nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc và bao quát mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh,… phản ánh nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm gửi tới UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Hầu hết các ý kiến cho rằng nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp là cần thiết, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, có tính khả thi cao, thúc đẩy sự phát triển của huyện trong tương lai.

 

 Từ 14 giờ 20 đến 14 giờ 30: Đại biểu Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện tham luận công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện

 

 

 Từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 20: Đại biểu Bùi Quang Đạo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tham luận về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

 

  

 Từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 15: Đại biểu Bùi Đức Thu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn Thổ Tang tham luận về công tác đảm bảo ANTT, PCCC, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

 

 

 Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 10: Đại biểu Phạm Thị Vui - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Tường tham luận về công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao; môi trường nông thôn, môi trường làng nghề

 

 

 Từ 13 giờ 50 đến 14 giờ 00: Đại biểu Phùng Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lập tham luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp

 

 

Từ 13 giờ 55 đến 15 giờ 00: Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường.

 

 

 

 

Trên tinh thần thảo luận được đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh gợi ý, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết về các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu HĐND và người phụ trách các ngành, các địa phương. Nhiều ý kiến được lãnh đạo huyện và các cơ quan trực tiếp giải trình thỏa đáng.

  

Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 55: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu điều hành phần thảo luận.

  

 

 

Bước sang phần thảo luận tại hội trường, đồng chí Lê Minh Thịnh –Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trên cơ sở các báo cáo, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp, để việc quyết định của HĐND huyện đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân trong huyện. Đối với các báo cáo, tờ trình do UBND huyện, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, như: Công tác dồn thửa đổi ruộng; công tác xây dựng Nông thôn mới; xây dựng trường chuẩn, trả đất dịch vụ, lấn chiếm đất đai, môi trường nông thôn; kết phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; về thu ngân sách, thu ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ,… Về báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND; các báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân,…các đại biểu thảo luận đánh giá ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân cũng như những giải pháp trong thời gian tới của các các cơ quan, đơn vị.

  

13 giờ 30: Kỳ họp thứ 18 - HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 

 

 

11 giờ 30: Kết thúc phiên họp buổi sáng HĐND kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 13 giờ 30 buổi chiều cùng ngày. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. 

 

Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo tại Kỳ họp: Trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIII, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 54 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND huyện để xem xét trả lời, giải quyết theo quy định (trong đó 46 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 08 ý kiến, kiến nghị UBND huyện phối hợp với cấp tỉnh giải quyết). 

Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn và phối hợp với UBND tỉnh tiếp thu, trả lời 54/54 ý kiến, kiến nghị đạt 100%. Qua giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, sau khi nhận được báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị do Thường trực HĐND huyện chuyển đến, UBND huyện đã tiếp thu 100% ý kiến, kiến nghị  mà cử tri phản ánh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng và được chuyển đến cử tri, cơ quan liên quan theo quy định. Trong số ý kiến, kiến nghị của cử tri do các tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp có 08 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Trong đó: Số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện đã được giải quyết đạt 35/46 ý kiến, đạt tỷ lệ 76,1%. Số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện đang trong quá trình xem xét, giải quyết là 11/46 ý kiến. Số ý kiến, kiến nghị phối hợp với cấp tỉnh giải quyết: đang trong quá trình xem xét, giải quyết 08 kiến nghị.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

 

  

Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện.

 

 

 

 

 

Từ 10 giờ 25 đến 10 giờ 40: Đồng chí Nguyễn Thành Đăng - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện thông qua Báo cáo tóm tắt công tác của Viện KSND huyện năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

Báo cáo công tác của Viện KSND huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Nguyễn Thành Đăng nêu rõ: Năm 2020, Viện KSND huyện đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đã đề ra, đơn vị đã đạt 74 chỉ tiêu (trong đó vượt 09 chỉ tiêu). Viện kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án...; chủ động phối hợp với cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, việc khởi tố vụ án, bị can. Tăng cường hoạt động phúc cung bị can trước khi ra quyết định truy tố bảo đảm việc truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. VKSND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát xét xử hình sự theo đúng quy định. VKSND huyện đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án; tăng cường kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự. Qua kiểm sát đã ban hành 02 kiến nghị đối với UBND thị trấn Thổ Tang và UBND xã Lũng Hòa trong công tác THAHS. 

Qua kiểm sát VKSND huyện đã ban hành 14 kiến nghị và 04 kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả công tác kiểm sát của VKSND huyện đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm các hoạt động tư pháp trên địa bàn đúng pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Từ 10 giờ 05 đến 10 giờ 25: Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện thông qua Báo cáo tóm tắt công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

Báo cáo công tác Tòa án nhân dân huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Nguyễn Trường Sơn trình bày đã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong công tác xét xử các loại vụ án của Tòa án nhân dân huyện. Năm 2020, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 677 vụ, việc các loại, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 71 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử  614/677 vụ , việc đạt tỷ lệ 90.7% (số vụ án giải quyết tăng 51 vụ việc). Trong đó tỷ lệ giải quyết án Hình sự đạt 99,2%. so với chỉ tiêu vượt 9,2%, các vụ việc dân sự đạt 88,3% so với chỉ tiêu vượt 3,3%, án Hành chính đạt chỉ tiêu 87,5% so với chỉ tiêu vượt 7,5%, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đạt 100% so với chỉ tiêu vượt 1%.

Các vụ án đã được xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án bị xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại đã bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Về chất lượng giải quyết các loại án đã được nâng cao được thể hiện qua kết quả xét xử phúc thẩm, công tác giám đốc kiểm tra. Tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, việc dân sự, Hôn nhân và gia đình, án Kinh doanh thương mại và Lao động đạt cao 66%.  

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định, không để tồn đọng hoặc quá hạn. Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân được thực hiện chặt chẽ đúng pháp luật. TAND huyện  tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ kịp thời chấn chỉnh khắc phục sai sót trong công tác xét xử. Thường xuyên quan tâm tập huấn cho các Hội thẩm nhân dân. Công tác của Tòa án nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.

 

Từ 10 giờ 05: Kỳ họp tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tọa.

 

 

Từ 09 giờ 55 đến 10 giờ 05: Kỳ họp giải lao.

 

Từ 09 giờ 40 đến 09 giờ 55: Đồng chí Lỗ Tất Chánh – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Vĩnh Tường) thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI.

 

 

 

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lỗ Tất Chánh – Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Vĩnh Tường) báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI: Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

 Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh dân sự tỉnh; nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2020; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng năm 2021, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025; các lĩnh vực đầu tư công; thu, chi ngân sách; xem xét quyết định các nội dung chuyên đề; kiện toàn ủy viên UBND tỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND đã thông qua 33 nghị quyết quan trọng về: một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; chính sách đặc thù hỗ trợ cá đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo tren địa bàn tỉnh; Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025,… Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

 

Từ 09 giờ 25 đến 09 giờ 40: Đồng chí Văn Tiến Vững – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

 

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Tiến Vững khẳng định: Năm 2020, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước: Tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Đảng, các Nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đã ban hành,… Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn, các nhóm nòng cốt, các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ và qua xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu tiêu biểu trong khu dân cư, nhất là trong các vụ việc có nhiều trở ngại, khúc mắc, chưa có sự đồng thuận của nhân dân như giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, công tác dồn thửa đổi ruộng, xây dựng cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải khu dân cư,… tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kịp thời, chủ động và tích cực triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 bằng những việc làm cụ thể: dán tờ rơi khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch, địa chỉ đường dây nóng và cơ sở y tế có khả năng thu dung và điều trị bệnh, tham mưu thành lập các chốt kiểm dịch, thường xuyên tham gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. MTTQ các cấp trong huyện đã thực tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân, ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Kết quả toàn huyện đã tiếp nhận gần 2,6 tỷ đồng ủng hộ bằng tiền và hằng trăm nghìn đơn vị hàng hóa, vật tư y tế, đóng góp quan trọng vào thành quả phòng chống dịch của huyện nhà; bên cạnh đó, ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiên tai lũ lụt và chuyển tiền, hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào.

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 3/2/2016 của BTV Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu xin ý kiến Huyện ủy về hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng, tăng số cuộc, thời lượng, mở rộng nội dung và đối tượng tham gia các hội nghị đối thoại, với 04 cuộc đối thoại thường kỳ tại 04 cụm xã thị trấn, đã tiếp nhận 48 ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, các ý kiến đa dạng, chân thực bao phủ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức nhiều cuộc đối thoại theo từng vụ việc nội dung cụ thể như đối với một số công dân xã Vĩnh Sơn, công tác giải quyết đơn thư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng,... Thông qua đối thoại đã tạo nên diễn đàn dân chủ, giúp các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng,ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cơ chế của huyện và những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở để kịp thời giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Năm 2020, UB MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận 314 đơn, tiếp 830 lượt công dân. Các ý kiến, đơn thư của công dân đều được trả lời hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và trả lời công dân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật. MTTQ các  xã, thị trấn đã phát huy vị trí, vai trò của mình trong việc triển khai, hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết  các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành 76,04%, góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

 

Từ 09 giờ 15 đến 09 giờ 25: Đồng chí Hoàng Tuấn Tam – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Tường.

 

 

Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 15: Đồng chí Phan Văn Sinh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

 

  

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện khẳng định: Ngay từ đầu năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn có những giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý thuế, cải cách hành chính, thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự và đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2020, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 1.206.881 triệu đồng (đạt 193,2% so dự toán năm). Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhưng vẫn chủ yếu từ các khoản thu mang tính đầu tư từ tiền đấu giá QSD đất, đóng góp XDCS hạ tầng và đền bù GPMB. Một số khoản thu cân đối chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách thực hiện còn đạt thấp như: Thu ngoài quốc doanh, thuế trước bạ. Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của cơ chế điều hành ngân sách tỉnh, huyện và các quy định của Luật Ngân sách với cơ cấu hợp lý, định mức chi tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT- XH.  

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghiêm Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và các chế độ chính sách về quản lý tài chính ngân sách Nhà nước. Quản lý, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tích cực thu các khoản thu thuế, phí nhất là các khoản thu còn tồn đọng. Thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN. Phấn đấu thu trên địa bàn vượt kế hoạch năm. Các xã, thị trấn tích cực triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở những nơi có lợi thế, thực hiện chính sách giãn dân cho các hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai. Động viên, khuyến khích các cơ sở kinh doanh khắc phục khó khăn, tập trung phát triển sản xuất để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Chi Cục thuế được giao là cơ quan thường trực BCĐ chống thất thu thuế, tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm nợ đọng thuế; phân loại nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; phấn đấu thu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất – kinh doanh,…

 

8 giờ 20 đến 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Giang Bắc trình bày nêu rõ: Năm 2020, HĐND huyện khóa XIII tổ chức 05 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, kể cả kỳ họp cuối năm 2020 và 03 kỳ họp giải quyết công việc đột xuất), thông qua 32 nghị quyết. Các Nghị quyết được thông qua đều đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp với UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND huyện trả lời theo đúng quy định; chỉ đạo các Tổ đại biểu họp tổ để thảo luận những nội dung trình kỳ họp, đồng thời phân công các đại biểu thảo luận, chất vấn.

Các kỳ họp của HĐND huyện được diễn ra trang trọng, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ; thời gian đọc báo cáo tại kỳ họp được rút ngắn, đảm bảo thời gian để các đại biểu thảo luận.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020 đã tổ chức được 02 cuộc giám sát (HĐND: 01 cuộc, Thường trực HĐND: 01 cuộc) đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra trong cộng đồng, Thường trực HĐND huyện đã thành lập Tổ khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số xã, thị trấn. Tổ khảo sát đã nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và đến trực tiếp một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS, nghe báo cáo của các nhà trường về công tác phòng, chống Covid,…

Năm 2021, Thường trực HĐND huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện trong năm, nâng cao chất lượng kỳ họp, phát huy trách nhiệm của người đại biểu HĐND, mở rộng dân chủ, huy động được sức mạnh và trí tuệ tập thể, tăng cường thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp, để tìm ra những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện và giúp HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định. Bám sát chương trình xây dựng nghị quyết HĐND huyện trong năm để chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng nghị quyết khi ban hành. Xây dựng nội dung chương trình các kỳ họp HĐND đảm bảo khoa học, sát thực tế. Phối hợp tốt với UBND huyện trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; có phân công, phân nhiệm cụ thể, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị các báo cáo, đề án, tài liệu phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian theo quy định. Phân công, đôn đốc thường xuyên các Ban HĐND huyện tham gia trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, chủ động thực hiện quy trình thẩm tra, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thẩm tra cung cấp cho đại biểu HĐND huyện thông tin cả về lý luận và thực tiễn để các đại biểu thảo luận và thực hiện chức năng quyết định. Phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2021 đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020 đảm bảo khoa học, hiệu quả. Giám sát công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026,...

  

Từ 08 giờ 05 đến 08 giờ 20: Đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021.

 

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 do đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịchThường trực UBND huyện trình bày khẳng định: bám sát chủ đề công tác năm 2020: “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”; với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên một số chỉ tiêu tuy giảm nhẹ so với kế hoạch, nhưng vẫn tăng so cùng kỳ, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hoạt động văn hóa xã hội, ANCT, trật tự ATXH được đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 15.044,239 tỷ đồng, đạt 97,08% so KH, tăng 7,91% so cùng kỳ. Trong đó: CN-XD: 8.850,201 tỷ đồng, đạt 99,86% KH, tăng 12,63% so cùng kỳ; Dịch vụ: 4.250,139 tỷ đồng, đạt 89,29% KH, tăng 0,26% so cùng kỳ; NN-LN-TS: 1.943,899 tỷ đồng, đạt 103,76% KH, tăng 5,34% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cụ thể: CN-XD: 57,16%; Dịch vụ: 30,53%; NN-LN-TS: 12,31%; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 1.206.881 triệu đồng (đạt 193,16% so kế hoạch, tăng 5,75% so với cùng kỳ); thu nhập bình quân đầu người trên năm ước đạt 54,5 triệu; công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý vi phạm Luật đất đai, BT-GPMB, giải quyết đơn thư KNTC được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các công trình chào mừng Đại hội Đảng được triển khai thực hiện tốt; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2026), UBND huyện xác định: Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Tập trung BT - GPMB phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng Giáo dục & Đào tạo; quan tâm bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: “Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp; tập trung chỉ đạo công tác lập Quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị loại IV, thu hút đầu tư các dự án phát triển Kinh tế - xã hội”. 

Một số một số mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): 16.776.886 tỷ đồng, tăng 11,52% so với năm 2020; Thu nhập bình quân đạt 59,2 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 496.750 triệu đồng; Hoàn thành huyện NTM; tiếp tục chỉ đạo duy trì các tiêu chí NTM tại 25 xã, thị trấn trên địa bàn; 03 xã NTM nâng cao, 03 thôn NTM kiểu mẫu; Hoàn thành DTĐR 280 ha tại các xã: Tuân Chính 170 ha, Yên Lập 70 ha, Thượng Trưng 40 ha; 88,2% số gia đình; 86,6% thôn, làng, tổ dân phố; 98% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa,...

  

Từ 07 giờ 55 đến 08 giờ 05: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp:

 

 

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020, là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; năm 2020 cũng là năm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và huyện Vĩnh Tường nói riêng. Dịch bệnh đã làm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống mọi mặt của nhân dân bị ảnh hưởng. Mặt khác, tình hình thời tiết mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội. Song, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Mặc dù một số chỉ tiêu giảm nhẹ so với kế hoạch, nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế và tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức. Đó là: Công tác GPMB một số công trình, dự án còn có những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư; Ô nhiễm môi trường, nhất là ở các xã chăn nuôi bò sữa, làng nghề chậm được khắc phục; việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở một số xã, thị trấn chưa thật sự quyết liệt;...

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh – Chủ tọa Kỳ họp cũng đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu - chi ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh;… Các đại biểu cần phân tích rõ các tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc; tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cho năm 2021. Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện năm 2020; báo cáo của: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp. HĐND huyện nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; Đoàn đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện. Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; các báo cáo của UBND và các cơ quan trình; kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung đã đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn và khả thi và dự kiến quyết nghị thông qua 07 nghị quyết của HĐND huyện như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả chất vấn tại kỳ họp. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát tại kỳ họp; Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các cơ quan có nội dung báo cáo tại kỳ họp chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

 

Từ 07 giờ 50 đến 07 giờ 55: Các đại biểu làm lễ chào cờ:

 

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

Ngày 17/12/2020, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ Mười Tám – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Kỳ họp thường lệ cuối năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự và chủ tọa kỳ họp.

Dự Kỳ họp về phía tỉnh có đồng chí: Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thái Thịnh – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Tường; đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lỗ Tất Chánh – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện; đại biểu cử tri các xã, thị trấn.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ thông qua các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; Kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự đầu năm 2020 và  phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,… 

Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua dự thảo 07 nghị quyết: gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Vĩnh Tường. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 huyện Vĩnh Tường. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Tường. Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện. Nghị quyết về kết quả chất vấn tại kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

 

Ngày đăng: 17/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục