Xây dựng Đảng

Hội thảo góp ý vào đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025

Sáng ngày 19/11/2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội thảo góp ý vào đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan. Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội thảo.

 

 

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội thảo

 

Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, hiệu quả. Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025 xây dựng gồm các phần: Đặc điểm tình hình và sự cần thiết xây dựng đề án; cơ sở pháp lý; thực trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị.

Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025 được xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng hệ thống các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các xã, thị trấn theo hướng hiện đại, hoạt động hiệu quả; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của huyện, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận thực trạng, nguyên nhân tồn tại, xây dựng mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 – 2025.

Kết luận hội thảo, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục chỉnh sửa, xin ý kiến hoàn thiện đề án, trong đó lưu ý: chỉnh sửa câu từ, sắp xếp bố cục, cách đánh giá, nhận định một số vấn đề phù hợp; đánh giá, phân tích, bổ sung số liệu; phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, xây dựng mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành các mục tiêu đề ra; xác định kinh phí tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết để đánh giá, xác định nhiệm vụ thời gian tiếp theo,…

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 19/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục