Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Sáng 18/11/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, GD&ĐT, TN&MT, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXDCT huyện.

 

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét xin ý kiến vào Tờ trình số 2732/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện về đề nghị bổ sung kinh phí thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất cho Phòng TN&MT huyện từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát thực hiện một số kiến nghị sau giám sát tại Nghị quyết số 14, ngày 21/12/2017 và Nghị quyết số 12, ngày 13/7/2018 của HĐND huyện; Báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện 9 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch giám sát, từ ngày 20/10 đến ngày 29/10/2020, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 04 UBND xã: Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn, Yên Bình; Phòng GD&ĐT huyện và UBND huyện. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết 14, ngày 21/12/2017 của HĐND huyện có 04 kiến nghị UBND huyện, 05 kiến nghị với 14 nội dung đối với Phòng GD&ĐT huyện, 03 kiến nghị đối với các trường học; Nghị quyết số 12, ngày 13/7/2018 của HĐND huyện có 12 kiến nghị UBND huyện với 16 nội dung, 07 kiến nghị đối với các xã, thị trấn. Trong những năm qua, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của HĐND huyện, về cơ bản đã khắc phục được nhiều tồn tại trong kỳ giám sát trước. Về công tác quản lý giáo dục, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đại trà được quan tâm, chất lượng mũi nhọn vẫn giữ vị thế cao, hoàn thành xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, cán bộ quản lý bố trí đủ không bố trí thừa, tỷ lệ giáo viên cơ bản đáp ứng công tác dạy học. Công tác quản lý đất đai được quản lý chặt chẽ hơn; công tác xử lý vi phạm về đất đai được quan tâm, việc khai thác, sử dụng đất có hiệu quả hơn. Qua giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 14 và Nghị quyết 12 của HĐND huyện, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn các Nghị quyết của HĐND huyện.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện Nghị quyết 14 và Nghị quyết 12 của HĐND huyện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục tham mưu cho UBND huyện có các văn bản chỉ đạo để thực tốt hơn các nghị quyết của HĐND huyện; trong đó cần chú trọng đẩy mạnh phát triển ngoại ngữ, tin học trong các trường để tạo sự đột phá về chất lượng giáo dục, tham mưu tuyển dụng, bố trí giáo viên cho hợp lý tránh việc thừa thiếu giáo viên ở các trường, đồng thời khắc phục tình trạng nể nang trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, điều chuyển giáo viên. Đối với thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý đất 5%, quy hoạch đất tại các xã, thị trấn, trong công tác tuyên truyền, vận động giao thầu, v.v… Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cần bổ sung thêm mục xây dựng vốn hàng năm, năm 2021 ưu tiên cho đầu tư phát triển giáo dục, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình, lựa chọn các nhà thầu, tư vấn hợp lý, phải có sự chỉ đạo sâu sát, nắm bắt, giám sát triệt để giải quyết tốt các nhiệm vụ liên quan, v.v…

 

                                                      Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Hoài Thu

 

Ngày đăng: 18/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục