Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác này, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

 

UBKT Đảng uỷ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề

tại Chi bộ Trường tiểu học Bình Dương. Ảnh: Trường Khanh

 

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường có hơn 9.100 đảng viên sinh hoạt ở 319 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, vừa xây, vừa chống, lấy xây là chính.

Nội dung công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý đất đai, môi trường; quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư quy hoạch; giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBKT các cấp trong huyện kiểm tra 6 đảng viên, 1 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 11 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức cơ sở đảng... Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời chấn chỉnh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Theo đánh giá của UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường, việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở địa phương không có “vùng cấm” hay “khoảng trống” trong việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm mà được thực hiện trên tinh thần khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc.

Hình thức kỷ luật phù hợp với lỗi vi phạm, hoàn toàn căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm và thái độ của đảng viên vi phạm, chính vì vậy, sau khi bị thi hành kỷ luật không có trường hợp nào khiếu nại, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

Việc thực hiện nghiêm minh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nhằm mục đích chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng Nguyễn Quốc Tiến cho biết, nhờ thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiều năm nay, Đảng bộ thị trấn luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thời gian tới, các cấp uỷ Đảng huyện Vĩnh Tường tiếp tục chú trọng lãnh đạo, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

UBKT Huyện ủy tham mưu, giúp Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình số 42 về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, các nguyên tắc của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xem xét giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên...

 

Thanh Tuyền/baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 17/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục