Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng chú trọng phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, bởi đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển đảng viên trên địa bàn.

 

 

Chi bộ Trường mầm non thị trấn Tứ Trưng là một trong những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên.

 

 

Đảng bộ Thị trấn có gần 400 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Thị trấn Tứ Trưng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả giai đoạn và điều chỉnh từng năm theo tình hình thực tế ở địa phương.

Đảng ủy giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cho từng chi bộ, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ và lấy đó là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ đảng hằng năm.

Thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng, đạo đức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ở địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị, các hội đoàn thể, tập trung vào các phong trào như: Giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình; thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; xung kích phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc... nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Qua các hoạt động phong trào ở địa phương sẽ phát hiện các quần chúng ưu tú, hoạt động năng nổ, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; có mục tiêu, định hướng, lý tưởng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ họ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thị trấn Tứ Trưng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiên cứu nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Đảng viên được phân công, theo dõi giúp đỡ quần chúng phải sát sao, nhiệt tình, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng phải có nhận xét đánh giá khách quan các mặt mạnh, yếu để chi bộ nhận xét, đánh giá góp ý và bồi dưỡng để quần chúng đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng theo quy định.

Trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển đảng viên đã đề ra. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã kết nạp mới 50 đảng viên.

Tính từ đầu năm đến tháng 11/2020, Đảng bộ đã kết nạp được 09 đảng viên, đảm bảo kế hoạch được giao. Qua theo dõi, đánh giá, các đảng viên mới được kết nạp đều có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ở chi bộ và đơn vị công tác.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng Nguyễn Quốc Tiến chia sẻ: Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xem là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải hoàn thành trong từng năm và lấy đó là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ đảng và đảng viên.

Tuy nhiên hiện nay, việc phát triển đảng viên mới, nhất là ở chi bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chính là do ở nông thôn không có việc làm, thanh niên sau khi học xong đại học, cao đẳng, học nghề đi làm ở các công ty hoặc đi xuất khẩu lao động, số ở nhà thì lập gia đình rồi cũng mải lo làm kinh tế không muốn tham gia các tổ chức chính trị, xã hội; nên công tác bồi dưỡng giới thiệu nguồn kết nạp Đảng gặp khó khăn.

Do vậy, thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho quần chúng nhân, kết hợp với tổ chức đa dạng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa để tập hợp quần chúng.

Chỉ đạo các tổ chức các đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là các chi hội tìm biện pháp thích hợp để thu hút quần chúng vào sinh hoạt rồi tuyên truyền, khuyến khích họ tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn nghệ thể dục thể thao. Từ đó làm cơ sở để giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Cùng với đó, tạo điều kiện và giúp đỡ đảng viên mới phát triển kinh tế và quan tâm đến quyền lợi của họ, bố trí họ vào các chức danh trong hệ thống chính trị tạo cơ hội cho đảng viên có hướng phấn đấu, làm gương cho quần chúng noi theo.

Theo Nguyễn Khánh/baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 16/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục