Thông tin cần biết

Hướng dẫn mới về Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Ngày 30/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW thực hiện trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

 

Hướng dẫn mới về Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú

 

Theo đó, Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú gồm:

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên ở nơi cư trú;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; Đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Hướng dẫn nêu rõ, không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm mà chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết những đối tượng này. Ngoài ra, những người này thực hiện trách nhiệm như sau:

- Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Giám sát cán bộ, Đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá Đảng viên hằng năm…

 

Theo Luatvietnam.vn

Ngày đăng: 12/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục