Thông tin cần biết

Thông báo về việc thi hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2, đợt 1, địa phận xã Tân Tiến)

 

THÔNG BÁO

Về việc thi hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường

(giai đoạn 2, đợt 1, địa phận xã Tân Tiến)

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6600/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6601/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6602/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6603/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6604/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6605/QĐ-UBND ngày 16/10/2020; 6606/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc cưỡng chế thu hồi đất;

            Căn cứ Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với 12 hộ gia đình tại xã Tân Tiến không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Phương án số       /PA-BTHCCTHĐ  ngày    /11/2020 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất  và bảo vệ thi công để thực hiện dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt ngày    /11/2020;

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công để thực hiện bồi thường GPMB dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường thông báo tới:

1. Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Tiến và các cơ quan đơn vị, tổ chức, đoàn thể xã Tân Tiến.

2. Các hộ gia đình, cá nhân:

- Hộ ông Bùi Văn Hòa, địa chỉ: thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Nguyễn Văn Thể, địa chỉ: thôn Mới, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Bùi Hồng Hà (Chu Thị Tâm), địa chỉ: thôn Mới, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Vũ Văn Ba, địa chỉ: thôn Mới, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Bùi Văn Vụ, địa chỉ thôn Mới xã Tân Tiến;

- Hộ ông Bùi Văn Phần (ông Phần đã chết, con dâu là bà Khổng Thị Nga), thôn Mới, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Đào Văn Sáng (ông Sáng đã chết, vợ là bà Bùi Thị Hải), thôn Mới, xã Tân Tiến;

- Hộ ông Chu Văn Thanh, địa chỉ: thôn Mới, xã Tân Tiến.

3. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thành lập tại Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường;

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban thực hiện cưỡng chế tiến hành thi hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến khi việc cưỡng chế thu hồi đất hoàn thành.

- Địa điểm: Tại phạm vi thu hồi đất dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường.

- UBND xã Tân Tiến có trách nhiệm:

+ Tổ chức tuyên truyền vận động đối với 08 hộ gia đình nêu trên tự giác chấp hành.

+ Gửi Thông báo này đến các hộ gia đình, cá nhân.

+ Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND xã; nhà văn hóa khu dân cư thôn Mới và thôn Thượng Lạp.

+ Thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã 02 lần/ngày, kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 11/11/2020.


Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công dự án: Khu Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (Giai đoạn 1, địa phận xã Tân Tiến), huyện Vĩnh Tường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam, UBND xã Tân Tiến được biết, thực hiện./.

 

 

Ngày đăng: 11/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục