Xây dựng Đảng

Văn phòng Huyện ủy giao ban công tác văn phòng cấp ủy

Sáng ngày 06/11/2020, Văn phòng Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác văn phòng cấp ủy. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Huyện ủy.

Trong quá trình hoạt động, cán bộ Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ lĩnh vực công tác. Công tác tham mưu chuẩn bị nội dung và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy, thường trực cấp ủy được Văn phòng cấp ủy thực hiện chu đáo, kịp thời, chất lượng, đúng quy chế, quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đạt hiệu quả cao về xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát và công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của các cấp,…

Đặc biệt, năm 2020, Văn phòng Huyện ủy huyện phối hợp với các cơ quan tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau Đại hội, tham mưu ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025… Với những đóng góp quan trọng, Văn phòng cấp ủy đã góp phần cùng Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Tại buổi giao ban, cán bộ Văn phòng Huyện ủy, văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn đã cùng bàn bạc, trao đổi, làm rõ thêm về chức năng và nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cấp huyện, cấp xã; xây dựng chương trình công tác cấp ủy, công tác thông tin phục vụ cấp ủy, công tác phục vụ các hội nghị cấp ủy, quy trình xử lý văn bản; công tác nội chính, xử lý đơn thư và tiếp dân ở văn phòng cấp ủy; xây dựng và cập nhật dữ liệu, mục lục hồ sơ, lập hồ sơ, lưu trữ tài liệu, v.v....

Phát huy những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt công tác tổng hợp phục vụ cấp ủy, giúp cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng ngày càng đạt hiệu quả cao.

 

Tin, ảnh: Kiều Trang

Ngày đăng: 06/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục