Thông tin cần biết

Công văn về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, trung tâm, cơ quan Đảng, đoàn thể ở huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

 

Thực hiện Văn bản số 1265/STP-PBGDPL ngày 23/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động, hưởng ứng tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên địa bàn tỉnh; Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước, diễn ra trong vòng 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 30/11/2020). Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 khuyến khích. Thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn.

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, trung tâm, cơ quan Đảng, đoàn thể ở huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi trên Cổng thông tin ‑ Giao tiếp điện tử của huyện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở hoặc các hình thức phù hợp khác, để các phòng, ban, trung tâm, cơ quan Đảng, đoàn thể ở huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua địa chỉ email: anhm@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên trang chủ của cuộc thi.

 UBND huyện đề nghị các phòng, ban, trung tâm, cơ quan Đảng, đoàn thể ở huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tích cực triển khai tham gia, hưởng ứng cuộc thi./.

Ngày đăng: 03/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục