Chuyên mục bảo vệ tài nguyên, môi trường

UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo quyết liệt xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện

Chiều ngày 28/10/2020, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan.

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

  

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Vĩnh Tường đã xử lý 58/83 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh trong năm 2020; trong tháng 10/2020, toàn huyện xử lý được 196 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014 tại 14 xã, thị trấn và rà soát giảm 65 vi phạm Luật đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi tại xã Vân Xuân; luỹ kế 10 tháng đầu năm, toàn huyện giảm được 396/824 trường hợp; xử lý 29/84 trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014; đã giải quyết được 43/217 trường hợp giao đất trái thẩm quyền tại 5 xã; ngoài ra hiện nay có 07 xã, thị trấn đã tổ chức họp hội đồng xét đề nghị công nhận QSD đất đối với 117 trường hợp,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, khó khăn vướng mắc như: Một số xã chưa thiết lập được hồ sơ, chưa xử lý được trường hợp vi phạm tồn tại nào; chưa nghiên cứu nội dung, trình tự, các bước theo hướng dẫn, dẫn đến việc đề xuất phương án xử lý và hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm chưa đảm bảo quy định; không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả xử lý vi phạm đất đai theo yêu cầu của UBND huyện trước ngày 15 hằng tháng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những tồn tại, nguyên nhân, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác giải quyết xử lý vi phạm Luật đất đai trong thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu: Thực hiện quyết liệt Thông báo số 363/TB-UBND ngày 02/10/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện; tập trung rà soát các trường hợp vi phạm Luật đất đai, sau rà soát có danh sách vi phạm tới từng hộ, có phân loại được đối tượng. Đối với các đồng chí HUV phụ trách xã tăng cường đồng hành cùng với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo rà soát, phân loại, có phương án, lộ trình và chỉ tiêu xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Với 11 xã đã rà soát xong thì thực hiện kiểm tra đến từng hộ, 17 xã chưa rà soát xong cần tập trung rà soát xong trước ngày 15/11, sau đó tập trung xử lý vi phạm, phấn đấu xử lý xong 824 chỉ tiêu với nguyên tắc không để xẩy ra phát sinh vi phạm mới, xử lý dứt điểm phát sinh cũ (25 trường hợp mới trong năm 2020). Giao Phòng TN&MT tích cực hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thành việc rà soát hồ sơ; tham mưu với UBND huyện phương án xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Giao Phòng NN&PTNT nghiên cứu hồ sơ để rà soát lại công nhận kinh tế trang trại; sau khi có số liệu của Phòng TN&MT, cần xây dự kế hoạch để xử lý vi phạm liên quan đến hành lang bờ kênh, bờ đê và giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy định. Đối với Công an huyện cần tập trung chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn nắm bắt tình hình ANTT và phối hợp xử lý vi phạm đất đai. Đối với các cơ quan chuyên môn liên quan tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn huyện,…

 

Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 29/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục