Thời sự tổng hợp

UBND huyện Vĩnh Tường họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

Sáng ngày 22/10/2020, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện và một số đơn vị liên quan.

  

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020; báo cáo tiến độ các nội dung UBND huyện  ký cam kết với Tỉnh ủy; báo cáo kế hoạch sử dụng đất đất năm 2020; báo cáo tiến độ, giải pháp thu thuế Ngoài quốc doanh năm 2020; báo cáo tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu và một số nội dung trọng tâm khác.

Theo đó, trong tháng 10/2020 UBND huyện quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung gieo trồng các cây trồng vụ Đông. Kết quả, tính đến ngày 15/10/2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 3.415 ha/3.600 ha (bằng 94,9% KH); thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với tổng diện tích chuyển đổi: 41,16 ha/254,8 ha; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình sản xuất chăn nuôi, dịch bệnh trên địa bàn. Công tác dồn thửa đổi ruộng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hiện nay, xã Thượng Trưng đã hoàn thiện lại quy hoạch đồng ruộng, xin ý kiến nhân dân và trình thẩm định phê duyệt quy hoạch đồng ruộng; UBND huyện đang chỉ đạo xã Tuân Chính triển khai Kế hoạch thực hiện DTĐR tại thôn Phù Chính với diện tích 90ha. Đến nay, thôn đã tiến hành ký cam kết đến từng hộ đạt 100%; đã tổ chức họp dân thống nhất chủ trương, quy hoạch đường mương giao thông nội đồng, đang tiến hành đo đạc thực địa,…

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tháng 10 cơ bản ổn định. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai dự án: Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc; Công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý giao thông tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác Bồi thường - Giải phóng mặt bằng tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Trong tháng, tổng diện tích đã thu hồi đất và BT-GPMB là 10,55 ha với số tiền đã chi trả 22 tỷ đồng. Lũy kế đến 15/10/2020 đã thực hiện bồi thường và bàn giao mặt bằng 99,35 ha với tổng số tiền đã chi trả là 244,9 tỷ đồng; phối hợp Chủ đầu tư thực hiện tốt Lễ động thổ 02 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thuộc tập đoàn Youg Poong, Hàn Quốc tại cụm Công nghiệp Đồng Sóc,...

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 60,3 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thực hiện 1.132,7 tỷ đồng. Chi Ngân sách ước thực hiện 90,6 tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng ước thực hiện 1.325,9 tỷ đồng, đạt 86,2% dự toán năm. Tháng 10/2020, trên địa bàn huyện không để phát sinh trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới, 10 tháng đầu năm 2020 có 83 trường hợp vi phạm mới phát sinh, đã xử lý được 58/83 trường hợp, đạt 69,87%, còn lại 25 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 05 xã (An Tường, Lũng Hoà, Tân Tiến, Tam Phúc, Vân Xuân). Công tác xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, tính đến ngày 20/10/2020 đã thực hiện được 108,97km rãnh thoát nước thải trong khu dân cư tại 27 xã, thị trấn, đạt 99,8% so với nhu cầu đăng ký; đạt 111% so với khối lượng Huyện ủy, UBND huyện cam kết với Thường trực Tỉnh ủy. 28/28 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động"Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống" giai đoạn 2020 – 2025, trong đó 15 xã, thị trấn đã triển khai trồng cây xanh, cây bóng mát được tổng chiều dài 15.260m/1.753 cây; 18 xã, thị trấn đã triển khai được 40 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 14,22km; 15 xã, thị trấn vẽ tranh cổ động trang trí, tuyên truyền về bảo vệ môi trường được tổng diện tích 2.172m2,...

Các lĩnh vực Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, trong tháng, cấp huyện tiếp thường xuyên, định kỳ 10 lượt với 11 công dân. Tổ công tác 3626 tiếp tục chủ động về cơ sở hướng dẫn các xã, thị trấn xem xét giải quyết các vụ việc tồn đọng,...

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, trong tháng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn, UBND xã Bình Dương triển khai các bước, quy trình thủ tục khắc phục bãi rác điện tử tại thôn Yên Thịnh (dự kiến xử lý xong trước ngày 15/11/2020). Chỉ đạo hoàn thiện phóng sự xây dựng NTM phục vụ công tác thẩm định huyện đạt chuẩn NTM; rà soát lại kinh phí đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 03 xã (Tam Phúc, Vũ Di, Ngũ Kiên) làm điểm xây dựng NTM nâng cao, thôn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020. Triển khai nội dung tập huấn về chương trình OCOP; chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cho UBND các xã, các HTX... trên địa bàn.

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung được thông qua, một số ý kiến tham gia cần làm rõ thêm về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; kế hoạch sử dụng đất, chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa báo cáo cho hoàn chỉnh. Thời gian tới, trước mắt là đến hết tháng 10/2020, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung hoàn thiện các số liệu liên quan để gửi Văn phòng HĐND&UBND xây dựng bộ dữ liệu và xây dựng kế hoạch cho năm 2020. Trong đó các cơ quan, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần hoàn thành tốt kê hoạch năm 2020 như: Phòng NN&PTNT cần tập trung chỉ đạo cho sản xuất vụ đông và công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn GSGC, không dể dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Phòng TC&KH đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB để giải ngân nhanh, kịp thời vốn đầu tư công; đôn đốc quyết toán các công trình, dự án; chuẩn bị bộ số liệu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; theo dõi đôn đốc việc thu thuế. Phòng Hạ tầng – Kinh tế tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025,... Đối với Phòng TN&MT cần hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó nên phân ra từng loại đất sử dụng để dễ theo dõi; tập trung xử lý vi phạm luật đất đai năm 2020; xử lý bãi rác thải ở Bình Dương và có kế hoạch xử lý các bãi rác thải trên toàn huyện; yêu cầu 05 xã, thị trấn chưa có đất để xây dựng trụ sở Quân sự xã cần nghiên cứu để thực hiện. Phòng GD&ĐT có kế hoạch phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành; tham mưu để giám sát công tác xây, sử dụng nhà vệ sinh trong trường học; có kiểm tra, giám sát các trường học theo kế hoạch,... Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết tới từng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND huyện phụ trách các lĩnh vực cụ thể; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn huyện.

 

            Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 22/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục