Tin Nông thôn mới

Vĩnh Tường tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về Luật thủy lợi, chương trình OCOP giai đoạn 2019 – 2020

Sáng ngày 17/10/2020, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về Luật thủy lợi, chương trình OCOP giai đoạn 2019 – 2020 và kiến thức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 cho 150 học viên là cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, OCOP; giám đốc, kế toán các HTX nông nghiệp; các doanh nghiệp, một số hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 02 ngày từ 17/10 đến 18/10/2020, các học viên được quán triệt những kiến thức cơ bản về Luật Thủy lợi số 88/2017/QH14 ngày 19/6/2017. Ngoài ra, mỗi học viên còn được bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2019 – 2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Sự cần thiết của chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); mục tiêu và nội dung cơ bản của chương trình OCOP, hệ thống tổ chức và nhân sự chương trình, các khái niệm cơ bản trong chương trình, chu trình OCOP, bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ phát triển các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Đồng thời, các học viên được tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025.

Qua lớp tập huấn, giúp học viên nâng cao hơn nhận thức về quy trình thực hiện, các bước trong chu trình OCOP, từ đó tổ chức triển khai có hiệu quả việc xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng nhằm hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ sản phẩm của đơn vị mình khi tham gia đánh giá, chấm điểm và xếp loại trong chương trình OCOP; góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành quy định của Luật Thủy sản... phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa,...

Tin, ảnh: Hoàng Hằng

Ngày đăng: 18/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục