Thông tin cần biết

Quyết định hủy bỏ một phần quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Bồ Sao.

 

Ngày đăng: 08/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*