Tin An ninh Quốc phòng

Vĩnh Tường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng & An ninh đối tượng 4 năm 2020

Sáng ngày 06/10/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Vĩnh Tường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP & An ninh huyện; các thành viên trong Hội đồng giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện và 60 đồng chí học viên tham dự lớp học.

 

 

Đ/c Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu khai mạc khóa học

 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức lý luận cơ bản, những quan điểm của Đảng về QP&AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với từng cương vị công tác, các học viên vận dụng sáng tạo có hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, góp phần xây dựng huyện nhà giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP&AN. Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu đối với ban tổ chức lớp học cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí giảng viên, chuẩn bị đầy đủ nội dung giáo án, gắn lý luận với thực tiễn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo giảng dạy, cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên. Đối với học viên cần xác định rõ trách nhiệm khi tham gia lớp học, chấp hành nghiêm những nội quy, quy định lớp học; phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó 75-80% trở lên đạt loại khá, giỏi,…

 

 

Toàn cảnh lớp học

 

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 06/10 – 09/10/2020) các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam (về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình mới); Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

 

Kiều Trang – Trung Thành

Ngày đăng: 06/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*