Tin Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm chủ trì hội nghị bàn về việc hỗ trợ kinh phí bổ sung có mục tiêu thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019-2020

Sáng ngày 05/10/2020, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị bàn về việc hỗ trợ kinh phí bổ sung có mục tiêu thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TN&MT, Văn hóa – Thông tin, GD&ĐT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ tổng hợp NTM, cán bộ Kế toán ngân sách của 03 xã: Tam Phúc, Vũ Di và Ngũ Kiên.

  

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các xã: Tam Phúc, Vũ Di và Ngũ Kiên báo cáo công tác rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí, các nội dung công việc cần thực hiện để  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; công tác cân đối nguồn lực (cấp xã, nguồn lực do nhân dân đóng góp và các nguồn lực khác), đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí còn thiếu để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Trên cơ sở báo cáo của các xã, các phòng chuyên môn đề nghị xã tiếp tục rà soát lại, chọn những công trình thiết thực, phù hợp nhất để huy động vốn, đầu tư đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đối với thôn dân cư kiểu mẫu phải duy trì công tác tổng VSMT 1 lần/tuần, bổ sung hỗ trợ thùng rác cho gia đình, tổ chức phân loại rác thải ngay tại hộ, công tác duy tu các công trình đã có,v.v…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do vậy các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã cần tiếp tục phối hợp tập trung chỉ đạo để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm lưu ý trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao các các xã phải quan tâm đầu tư cho các tiêu chí như: Hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cây xanh; công tác vệ sinh môi trường nông thôn; trồng hoa tại các tuyến đường; các trường học đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; thiết chế văn hóa và sinh hoạt của nhân dân được nâng lên, gia đình văn hóa, hương ước quy ước được đảm bảo; không có tai tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững và đảm bảo; tiếp tục duy tu và bảo dưỡng các công trình dự án đã có. Đồng chí thống nhất với nhu cầu đầu tư của 03 xã xây dựng NTM nâng cao nhưng phải tổ chức rà soát tổng hợp lại từng chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ xây dựng NTM nâng cao; đồng thời các xã tổ chức kiện toàn lại BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên về xây dựng NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu phòng NN&PTNT sẽ tổng hợp báo cáo rà soát lại chỉ tiêu, tiêu chí của các xã, đồng thời báo cáo UBND huyện trước ngày 08/10/2020. Đối với các cơ quan khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí, thống nhất với phòng NN&PTNT về danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ ổn định, những công trình nào cho làm để phục vụ xây dựng NTM nâng cao,v.v…

 

                                               Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Thanh Huyền

Ngày đăng: 05/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục