Hoạt động HĐND các cấp

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Sáng ngày 18/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn, tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

 

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, sau khi có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ huyện, Phòng Nội vụ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện các văn bản triển khai thực hiện bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Theo đó tổng số người hoạt động không trách ở cấp xã, thôn, TDP đến ngày 30/6/2017 là 2.679 người, trong đó: cấp xã 540 người; thôn, tổ dân phố 2.139 người. tính đến ngày 01/9/2020, số người đã bố trí theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 là 1.167 người, giảm 1.512 người, đạt 104,56% so với tổng số người phải giảm theo quy định. Phòng đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 382 lượt người hoạt động không chuyên trách về các nội dung công tác đảng, đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ 02 lần/năm, Phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND huyện điều chỉnh mức phụ cấp, mức đóng BHXH, BHYT và giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP.

Nhìn chung, các đồng chí cán bộ, công chức kiêm nhiệm, cán bộ không chuyên trách ở xã và các thôn, TDP đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, được nhân dân tin tưởng và noi theo.

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn cơ bản nhất trí với báo cáo, đồng thời đề nghị xem xét, chỉnh sửa các số liệu nêu trong báo cáo cho đồng nhất; nêu rõ hơn thực tế hoạt động của các chức danh; tổng hợp báo cáo thêm phần kinh phí; các chức danh có tương đồng với nhiệm vụ kiêm nhiệm; có hướng dẫn cụ thể để các địa phương có thêm hỗ trợ cho đội ngũ làm trưởng thôn,...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác sắp xếp, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách của UBND huyện. Đồng chí yêu cầu cần bổ sung vào báo cáo về nguồn kinh phí, lưu ý tính toán đảm bảo đúng quy định. Để cán bộ, công chức kiêm nhiệm, cán bộ không chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ ở xã và các thôn đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách được hiệu quả, đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ cần nêu chi tiết, cụ thể hơn về những đề nghị, điều chỉnh của Nghị quyết số 22; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết xem có phù hợp với tình hình thực tế không; phối hợp với cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể cho cơ sở về sử dụng kinh phí sao cho hiệu quả, đảm bảo đúng quy định; xây dựng kế hoạch để phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP,…

 

Thanh Huyền – Trung Hiếu

Ngày đăng: 18/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục