Hoạt động HĐND các cấp

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Tuân Chính

Sáng ngày 17/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện, sắp xếp, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã Tuân Chính. Cùng đi có các đại diện ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

  

  

Đ/c Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

    

Theo báo cáo của UBND xã Tuân Chính, sau khi có các văn bản của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND huyện và Phòng Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 22 ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã đã tiến hành bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách trong đó cấp xã còn 07 người, giảm 01 người (Phó Trưởng Công an xã nghỉ); cấp thôn 36 người, giảm 01 người chuyển sang kiêm nhiệm (Thôn Táo). Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn (gồm BHYT, BHXH) và kinh phí khoán hoạt động chi thường xuyên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn trả hàng tháng được thực hiện đầy đủ kịp thời.

Nhìn chung, các đồng chí cán bộ, công chức kiêm nhiệm, cán bộ không chuyên trách ở xã và các thôn đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, được nhân dân tin tưởng và noi theo.

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND xã Tuân Chính, đồng thời đề nghị bổ sung vào báo cáo làm rõ vai trò của Đảng ủy xã trong việc ban hành Nghị quyết lãnh chỉ đạo; kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể; nêu rõ hơn mức đóng BHXH, BHYT và các đối tượng được đóng; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị với cấp trên để xem xét giải quyết...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Tuân Chính đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 22; đồng thời đề nghị xã bổ sung thêm vào báo cáo các thông tin, số liệu chi tiết, cụ thể cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết 22; rà soát, sắp xếp lại, tránh tình trạng cán bộ xã kiêm nhiệm công việc ở thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người hoạt động không chuyên trách, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; tích cực huy động các nguồn khác để hỗ trợ thêm cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có văn bản hướng dẫn chi tiết cho các xã, thị trấn về các mục được chi, đảm bảo thống nhất trong toàn huyện....

 

Tin: Hoài Thu - Ảnh: Kiều Trang

Ngày đăng: 19/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục