Tin Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm nghe báo cáo thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu

Sáng 11/9/2020, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020; kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí; Chủ tịch UBND, cán bộ tổng hợp xây dựng NTM các xã.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hiện nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên cơ bản đạt 4/5 tiêu chí theo quy định; còn tiêu chí kinh tế hạ tầng đang được tập trung hoàn thiện. 03 thôn (thôn Vũ Di – xã Vũ Di, thôn Phúc Lập Trong – xã Tam Phúc, thôn Thượng – xã Ngũ Kiên) cơ bản đạt 7/9 tiêu chí theo quy định, các tiêu chí chưa đạt đang được các xã rà soát để thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch, phương án hoàn thiện các tiêu chí chưa đồng bộ trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu như: Việc hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng tại các đường trục thôn, ngõ xóm, việc trồng cây xanh ven đường, xây dựng hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước thải trong khi dân cư,…

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo tiến độ, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 03 xã xây dựng NTM nâng cao, 03 thôn dân cư xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020 phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát các tiêu chí, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch. Đối với 25 xã còn lại, cấp ủy, chính quyền, Ban thực hiện xây dựng NTM các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tiến hành rà soát các tiêu chí xây dựng NTM chưa hoàn thành 100% để hoàn thiện theo lộ trình; bên cạnh đó đăng ký lộ trình thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; rà soát nhu cầu đầu tư để có phương án bố trí nguồn vốn. Các xã tiến hành đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu gửi UBND huyện, Phòng NN&PTNT trước ngày 20/9/2020. Đối với các cơ quan chuyên môn liên quan như Phòng NN&PTNT, TN&MT, TC-KH,… được phân công theo dõi, phụ trách các nội dung tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu hướng dẫn các xã, tham mưu với UBND huyện nội dung quy mô, mức độ từng tiêu chí, đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch,…

 

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Thanh Huyền

Ngày đăng: 11/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục