Tin kinh tế

Vĩnh Tường tập trung sản xuất vụ đông

Vụ đông năm ngoái, huyện Vĩnh Tường trồng 3.703,6 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 6.029,3 tấn. Trong đó diện tích các cây trồng chính như: Cây ngô: 1.248,31 ha ; đậu tương: 60,86 ha; lạc: 36,4 ha; khoai lang: 275,46 ha; rau các loại: 1.318,48 ha; Cây cỏ voi: 715,71 ha; Cây trồng khác: 48,38 ha.

 

 

Thu hoạch ngô sinh khối tại xã Kim Xá

 

Vụ đông năm 2019 cũng đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; sản xuất tập trung quy mô lớn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất được triển khai thực hiện, như: Chương trình sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn theo VietGAP với tổng diện tích thực hiện: 551,5 ha tại 24 xã, thị trấn; Mô hình trình diễn giống khoai lang mới, diện tích: 5,0 ha tại thôn Diệm Xuân ‑ xã Việt Xuân; Mô hình trồng ngô sinh khối 34,0 ha tại thôn Hoàng Thượng ‑ Xã Kim Xá; Mô hình bảo quản Bưởi trong cát khô với quy mô: 4.000 quả tại Hội trồng Bưởi Vĩnh Tường....

Bước vào vụ đông năm 2020, UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn: Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung, định hướng phát triển, cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác… vào sản xuất; đẩy mạnh áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trên tất cả các loại cây trồng, đặc biệt là trên các loại cây rau quả, tiến tới đăng ký nhãn hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa trên địa bàn; khuyến khích việc dồn thửa đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch và bảo quản chế biến; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn; Theo dõi, điều tra, dự tính, dự báo sớm tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ hợp lý, kịp thời; Chủ động phương án tưới tiêu gắn với công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Toàn huyện phấn đấu trồng 3.600 ha; trong đó các cây trồng chính như: Cây ngô: 1.200 ha; lạc: 30 ha; khoai lang: 300 ha; rau các loại: 1.400 ha; Các cây trồng khác: 610 ha.

Tin, ảnh: Hoài Thu

Ngày đăng: 08/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục