Tin kinh tế

Vĩnh Tường đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện

Cuối tháng 3/2020 trên địa bàn huyện đã có 28/28 xã, thị trấn công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Công tác tái đàn được các cấp, các ngành, người chăn nuôi tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, đàn lợn đã tăng, chăn nuôi lợn từng bước ổn định và phát triển. Cùng với đó, đàn gia cầm của huyện 6 tháng đầu năm 2020 có 986.000 con, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

 

 

Chuyển đổi sang chăn nuôi gà giúp gia đình chị Bạch Thị Sinh (xã Tân Tiến) duy trì sản xuất

 

Để chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, bền vững, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Văn bản số 1914/UBND-NN&PTNT ngày 10/8/2020 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình chăn nuôi gia cầm trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm duy trì số lượng đầu con hợp lý, tránh hiện tượng tăng đàn ồ ạt dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm các biện pháp chăn nuôi ATSH, phòng chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về biến động giá cả thị trường để người chăn nuôi theo dõi, nắm bắt, phát triển đàn gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường; tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm ổn định, bền vững.

Hoài Thu

Ngày đăng: 04/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục