Thời sự tổng hợp

Đồng chí Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, ngày 01/9/2020, đồng chí Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020. Cùng dự có đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban tiếp công dân huyện, MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng một số cơ quan liên quan; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có công dân kiến nghị, phản ánh.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ

 

Trong thời gian tiếp công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Việt Cường đã tiếp công dân Trần Thị Mai Lâm – thôn Vân Giang, xã Lý Nhân đề nghị cấp bổ sung 01 khẩu đất nông nghiệp và GCN QSD đất nông nghiệp do chia thiếu theo Nghị định 64/CP đối với mẹ của bà là Nguyễn Thị Tình (bà Trần Thị Mai Lâm được ủy quyền).

Sau khi nghe công dân trình bày từng nội dung, những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất đối với người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp trả lời, giải thích đề nghị của công dân, hướng dẫn những nội dung kiến nghị, đề nghị của các công dân. Đối với ý kiến của công dân Trần Thị Mai Lâm, xã Lý Nhân, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao UBND xã Lý Nhân tổ chức họp với Ban chia ruộng năm 1999 để xác định lý do chia thiếu, diện tích đề nghị giao bổ sung (nếu đủ điều kiện) đối với hộ bà Nguyễn Thị Tình; trước ngày 04/9/2020 có Tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cấp bổ sung đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Tình theo quy định. Giao Phòng TNMT trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của UBND xã Lý Nhân, nếu hồ sơ đủ điều kiện, tham mưu UBND huyện cấp GCN giao đất bổ sung cho hộ bà Nguyễn Thị Tình theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày tiếp công dân, đã có một số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của huyện để bày tỏ các kiến nghị, thắc mắc của mình. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, xác định, phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, các ý kiến, kiến nghị đều không đủ điều kiện tiếp tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 01/9/2020. Do đó, Ban tiếp công dân của huyện đã hướng dẫn và giải thích cho các công dân hiểu rõ vấn đề và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục