Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường hướng tới đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Mục tiêu mới, kỳ vọng mới.

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích đất tự nhiên 141,8 km2, dân số trên 20 vạn người, gồm 25 xã và 03 thị trấn.

  

Nằm giữa trục giao lưu giữa vùng Tây Bắc với Trung du Bắc bộ, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện có cả đường bộ, đường thủy và đường sắt chạy qua. Đặc biệt, cầu Vĩnh Thịnh – cây cầu dài nhất Việt Nam bắc qua sông Hồng nối huyện Vĩnh Tường với Thị xã Sơn Tây là công trình giao thông huyết mạch, đã và đang mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho huyện Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Những điều kiện trên đã mang đến cho huyện lợi thế nhằm triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

 

 

Hình ảnh đô thị Vĩnh Tường hôm nay

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Huyện ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có sự điều chỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của các cấp ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ huyện luôn coi trọng và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện cụ thể của huyện, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành các Nghị quyết rất trúng và đúng từ trước đó như: Nghị quyết 03 về quản lý đất đai; Nghị quyết 05 về xây dựng cơ bản…BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả một số nghị quyết mang tính đột phá như: Nghị quyết về phát triển giáo dục- đào tạo; Nghị quyết về phát triển văn hóa thông tin; đặc biệt là Nghị quyết số 07 về dồn thửa đổi ruộng.

   Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết đã gắn với việc xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Nổi bật là đã đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc theo hướng “hướng mạnh về cơ sở” bằng nhiều giải pháp như: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Cụm xã, thị trấn; phân công Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; giao các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên BTV trực tiếp phụ trách, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong quá thực hiện dồn thửa đổi ruộng và xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực kinh tế. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và có sự chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 55 triệu đồng vào năm 2020 (tăng 9,3 triệu đồng so MTĐH).

Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 15.205 tỷ đồng, tăng trên 6.312 tỷ đồng (tăng 70,89%) so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 11,32% (đạt MTĐH từ 11-12%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ (từ 79,96% (năm 2015) lên 87,94% (năm 2020).

Với quyết tâm chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Huyện tập trung lãnh đạo và ban hành nghị quyết về giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ

Trong nhiệm kỳ, đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại qua nhiều năm về giải phóng mặt bằng ở một số dự án quan trọng mà không phải tổ chức cưỡng chế hay bảo vệ thi công. Đã thực hiện bồi thường, GPMB được 209 công trình, dự án với diện tích 330,8 ha, gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Cơ bản giải phóng mặt bằng xong Cụm công nghiệp Đồng Sóc. (50,06/50,34ha), Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm (85 ha/154,17 ha), Dự án Đường trục trung tâm huyện (32,2/32,8 ha). Huyện đã chỉ đạo khởi công xây dựng 54 công trình, thi công hoàn thành 56 công trình do huyện quản lý, hoàn thành xây dựng các công trình NTM trên địa bàn. Một số công trình mới hoàn thành như Đường trung tâm huyện tuyến QL2A (Cụm KT-XH Đại Đồng) đến QL2C (CCN Đồng Sóc, xã Vũ Di), Trường THCS chất lượng cao huyện giai đoạn 1; đường nối từ đường tỉnh 304 đi Đê tả Hồng giai đoạn 1, Trung tâm Hội nghị huyện, đường vành đanh 3, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các khu vực trên địa bàn huyện.

Một trong các điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác quản lý đất đai được huyện chỉ đạo quyết liệt. Toàn huyện đã xử lý được 361/460 trường hợp vi phạm Luật đất đai phát sinh (đạt 87,5%); chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành chi trả đất dịch vụ cho nhân dân với diện tích trên 15 ha, đạt 100%.

Huyện triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, hỗ trợ các làng nghề, doanh nghiệp, HTX; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp gồm CCN Đồng Sóc, Thổ Tang - Lũng Hòa, Vĩnh Sơn, Lý Nhân với diện tích đã cho thuê 38,16 ha/219 ha đã quy hoạch; thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm, đầu tư, sản xuất như Nhà máy SXKD sản phẩm dinh dưỡng của Công ty Cổ phầm Dịch vụ & Thương mại IAP, nhà máy Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Eneright đặt tại KCN Đồng Sóc, Công ty sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử Saiyida Vina Technology tại Yên Lập, v.v.... nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động hiện nay lên 735, tăng 425 doanh nghiệp so với năm 2015; góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt trên 8.862 tỷ đồng, tăng trên 4.760 tỷ đồng (tăng 116,04%) so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 16,66%.

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ năm 2020 ước đạt trên 4.460 tỷ đồng, tăng trên 1.473 tỷ đồng (tăng 49,36%) so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 8,35% (MTĐH: 12 - 13%). Các hoạt động kinh doanh, thương mại, luân chuyển hàng hóa diễn ra sôi động, nhất là ở các thị trấn và một số xã như: Thổ Tang, Đại Đồng, Tân Tiến, Lũng Hòa…

Các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, hoạt động tín dụng ngân hàng khẳng định chất lượng, hiệu quả phục vụ khách hàng; dịch vụ du lịch, nhất là du lịch tâm linh, làng nghề, sinh thái có nhiều khởi sắc, v.v....

Giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản năm 2020 ước đạt 1.883,5 tỷ đồng, tăng 78,9 tỷ đồng (tăng 4,38%) so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 0,86% (MTĐH: 2-2,5%).

Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng trồng trọt. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Đã hình thành được một số vùng chuyên canh lớn như vùng rau ở Tân Tiến, Đại Đồng, Thổ Tang với quy mô hơn 200 ha; Bí đỏ ở Yên Lập, Vũ Di hơn 100 ha; vùng bưởi ở Vĩnh Ninh, Phú Đa, Vĩnh Thịnh hơn 100 ha; các mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị bước đầu hình thành và hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, huyện đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ công nhận nhãn hiệu “Bưởi Vĩnh Tường – Hương vị đất Phủ”, khẳng định chủ trương đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả đồng đất, đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp; bên cạnh các vật nuôi truyền thống như lợn, gà, cá. Chăn nuôi bò sữa tiếp tục phát triển đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Năm 2020 ước đạt 12.500 con, cho sản lượng sữa tươi ước đạt 35.500 tấn (tăng gần 4.696 con và tăng 22.366 tấn so với năm 2015). Chăn nuôi bò sữa có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến, bảo quản, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản xuất.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 14/4/2016 của Huyện ủy về phát triển Giáo dục - Đào tạo huyện giai đoạn 2016 - 2020. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, 100% các trường đạt CQG mức độ 1, dẫn đầu tỉnh về số lượng trường đạt CQG mức độ 2 với 47 trường, tăng 33 trường so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên, giáo viên trên chuẩn về đào tạo đạt tỷ lệ cao; công tác phân luồng và hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao; công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh với 731 chi hội khuyến học. Giáo dục và Đào tạo có sự phát triển toàn diện cả về chất lượng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà, thành tích thể thao và giáo dục kỹ năng sống - giữ vững vị trí dẫn đầu tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đề án phát triển văn hóa & Thông tin huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2016 – 2020 được Huyện ủy thông qua và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 100% xã, thị trấn có NVH cấp xã; hỗ trợ xây dựng mới 46 NVH thôn; 178 thôn, TDP có NVH, khu thể thao cấp thôn đạt chuẩn.

Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, làng, TDP văn hóa đều đạt mục tiêu Đại hội đề ra. Năm 2020 có 87% hộ gia đình; 85% số làng, thôn, TDP; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Toàn huyện có 335 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả; năm 2017, đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện và cấp xã lần thứ V.

Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy; nhiều di tích được đầu tư, phục hồi chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa như Đền Ngòi, Đền Ngự Dội; Đình Thổ Tang được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia đặc biệt; Lễ hội Đền Ngự Dội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Huyện triển khai sưu tầm, vận động hiến tặng và ra mắt Phòng Trưng bày kỷ vật chiến tranh tại Đền Liệt sỹ huyện. Hoàn thành cuốn Địa chí Vĩnh Tường, góp phần bổ sung, lưu giữ kho tư liệu quý giá về dòng chảy lịch sử, kinh tế, văn hóa trong dòng chảy qua các thời kỳ lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường anh hùng.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư từng bước hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực y tế được nâng lên. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện. Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị; công suất sử dụng giường bệnh hàng năm đều tăng. Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được những kết quả tích cực, mô hình y tế công lập, y tế tư nhân phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Quyền lợi của người bệnh được quan tâm, 100% người nghèo, các đối tượng chính sách được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, đã quyết liệt chỉ đạo phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, huyện Vĩnh Tường luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hàng năm, đã phối hợp giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động; trong nhiệm kỳ, huyện có gần 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, đạt MTĐH đề ra.

Các đối tượng chính sách, người có công nhân các ngày lễ, tết, ngày TBLS hàng năm được thực hiện tốt. Nhiều năm liên tục, Vĩnh Tường đều dẫn đầu so với các đơn vị trong tỉnh về công tác chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với các chuỗi chương trình như “Tết ấm tình quê hương”, “Tết sum vầy” tặng quà cho 100% hộ nghèo.

Nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác xã hội hóa xây dựng nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho người nghèo. Huyện đã tổ chức thành công nhiều cuộc vận động kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, đồng hành cùng nhà nước hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 581 nhà ĐĐK, nhà tình nghĩa với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,31% năm 2015 xuống còn 1,4% năm 2020, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đạt MTĐH đề ra.

Với phương châm đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, 5 năm qua, huyện luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện. Đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp năm 2019 với kết quả xuất sắc (9,50 điểm - là huyện đạt số điểm cao nhất trong các đơn vị diễn tập nhiệm kỳ qua). Hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy các cấp. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân dược đặc biệt chú trọng.

Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí giúp các xã đầu tư xây dựng những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn; phân công ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm, HUV phụ trách xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về tiến độ hoàn thành; huy động sự tham gia ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: hiến đất, góp tiền, ngày công… Trong nhiệm kỳ, tất cả 20 xã còn lại đều được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 26/26 xã (đạt 100%)- và là huyện có số xã về đích NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã). Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Được tỉnh chọn làm điểm về xây dựng cải tạo hệ thống cỗng rãnh, khắc phục ô nhiễm môi trường. Huyện đã tổ chức chỉ đạo, triển khai hiệu quả tại 2 xã Nghĩa Hưng, Tam Phúc, làm cơ sở để nhân ra toàn tỉnh; dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện sẽ xây dựng, cải tạo được 98 km rãnh; có 80% lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn và 90% ở các thị trấn được thu gom đúng nơi quy định. Góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, Đáng sống.

Để khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ đất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao nhất, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về DTĐR giai đoạn 2016 – 2020. Ngay trong năm 2017, Huyện đã chỉ đạo hoàn thành DTĐR tại 02 xã làm điểm của tỉnh (Ngũ Kiên, Cao Đại) và 3 xã đăng ký thêm, mỗi xã thực hiện 01 thôn (Vũ Di, Phú Thịnh, Tuân Chính). Năm 2018, huyện có thêm 13 thôn ở 05 xã thực hiện DTĐR với tổng diện tích gần 900 ha. Sau hơn 03 năm triển khai, huyện đã chỉ đạo DTĐR thành công tại 08 xã với tổng diện tích gần 1.300ha - dẫn đầu tỉnh về thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng. Đây là điều kiện hết sức quan trọng để các xã quy hoạch vùng sản xuất tập trung, phát triển sản xuất hàng hoá, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, cùng với tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, được triển khai tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, huyện đã tập trung, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương gắn với thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy. Hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy và đã giảm được 04 đầu mối - sớm hơn 01 năm so với lộ trình Đề án 01-ĐA/TU. Giải thể 100% chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Sáp nhập giảm 11 thôn, tổ dân phố; giảm 10 trường học; thực hiện các bước sáp nhập xã Tân Cương và xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú. Thực hiện tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu được giao với 70 biên chế cấp xã, 33 biên chế cấp huyện, 147 biên chế khối sự nghiệp giáo dục; giảm 1.452/1.446 cán bộ hoạt động không chuyên trách phải giảm, vượt kế hoạch đề ra; giải quyết 121 trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. Hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến hết tháng 3/2020, toàn Đảng bộ có 66 chi, đảng bộ, 9.182 đảng viên. Trong đó có 1.264 đảng viên được kết nạp mới trong nhiệm kỳ, đạt mục tiêu Đại hội đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, 29 Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố được duy trì nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ được gắn với vị trí việc làm tại các cơ quan của huyện và cơ sở; tổ chức trao tặng huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho 3.687 đồng chí trang trọng, ý nghĩa. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận, nội chính có nhiều đổi mởi, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, BTV Huyện ủy đã khen thưởng 123 tập thể, 114 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen 19 tập thể và 26 cá nhân.

Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

Một là: Phải đặc biệt chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong cấp uỷ, ban thường vụ và thường trực cấp uỷ. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hai là: Phải nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào điều kiện thực tế của huyện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, linh hoạt; vừa bao quát toàn diện, vừa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; có sự phân công rõ ràng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là: Làm tốt công tác cán bộ “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt phải thực sự gương mẫu, có tầm nhìn, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, có tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bốn là: Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, con người; gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; đảm bảo an sinh xã hội.

Năm là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”.

Phát huy thành tựu và những kết quả đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế -xã hội. Thực hiện hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm đưa huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã được đề ra như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 10 - 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người/năm; giữ mức sinh ổn định để đạt tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm từ 1,1% - 1,12%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 0,2 - 0,5%/năm; mỗi năm giải quyết từ 3.000 - 3.500 lao động có việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; duy trì 100% số trường MN, TH, THCS, THPT đạt chuẩn QG MĐ 1; trong đó có 60% trường MN, 60% trường TH đạt chuẩn QG mức độ 2; 80% số thôn, làng, tổ dân phố; 85% số gia đình, 90% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 70% người dân qua đời được người thân sử dụng hình thức hỏa táng; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% lượng rác thải sinh hoạt ở đô thị và trên 90% lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 02 xã Tân Tiến, Thượng Trưng trở thành thị trấn; 04 xã Đại Đồng, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di trở thành đô thị loại V; phấn đấu 06 xã Kim Xá, Vĩnh Thịnh, Tuân Chính, Chấn Hưng, Vân Xuân, Ngũ Kiên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; Phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 55 thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;. Số đảng viên kết nạp hàng năm từ 180 - 200 đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đạt 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường đạt được mang dấu ấn đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nên một diện mạo mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt khó đi lên, là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 

Bài: Nguyên Hồng. Ảnh: Minh Quyến

Ngày đăng: 31/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục