Thời sự tổng hợp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 06/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiếp tục chương trình làm việc.

 

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tại phiên họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy; 2 Phó Bí thư Huyện ủy là đồng chí Đàm Hữu Khanh và đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung; bầu UBKT Huyện ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phương Nam được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

     

 BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI ra mắt đại hội

 

Đại hội tiếp tục phần thảo luận; thông qua Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Dự thảo Văn kiện của Trung ương. Đồng thời, Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và tổ chức chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. 

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 10-11%; Trong đó: công nghiệp - xây dựng: 13-14%; dịch vụ: 8-9%; nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản: 1-2%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp- lâm nghiệp- thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; Mỗi năm giải quyết từ 3.000-3.500 lao động có việc làm mới; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 82%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; Đến năm 2025, 100% lượng rác thải sinh hoạt ở đô thị và trên 90% lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất đạt 90%. Thu hút đầu tư xây dựng từ 01- 02 nhà máy xử lý rác thải; Đến năm 2025, 02 xã (Tân Tiến, Thượng Trưng) trở thành thị trấn; 04 xã (Đại Đồng, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di) trở thành đô thị loại V; phấn đấu 06 xã (Kim Xá, Vĩnh Thịnh, Tuân Chính, Chấn Hưng, Vân Xuân, Ngũ Kiên) cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; Đến năm 2025, phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 55 thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Mỗi năm thực hiện dồn thửa đổi ruộng khoảng 200 ha tại các xã còn lại đủ điều kiện....

  

Đồng chí Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Đàm Hữu Khanh và Lê Nguyễn Thành Trung

tặng hoa chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia BCH khóa mới

 

Như vậy, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đồng chí Trần Việt Cường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND - UBND Tỉnh; các đồng chí Tổ Công tác của Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; (các đồng chí đại biểu các huyện, thành phố trong tỉnh); các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đại biểu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; các đại biểu thay mặt 66 chi, đảng bộ cơ sở đã mang đến Đại hội những kinh nghiệm, trí tuệ, tình cảm quý báu, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được; với sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, đưa Vĩnh Tường phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại IV.

 

BBT

Ngày đăng: 06/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục