Xây dựng Đảng

Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu huyện Vĩnh Tường đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Việt Cường trên cương vị nhiệm vụ mới – Bí thư Huyện ủy đã có bài phát biểu bế mạc đánh giá tổng quát những kết quả quan trọng tại Đại hội. Nhân dịp này, Ban Biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trân trọng giới thiệu:

 

Đồng chí Trần Việt Cường - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

 

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

- Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ 26; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội 13 của Đảng; Báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17; Thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào Chương trình hành động; đồng thời, nhất trí tán thành, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội thực sự là sản phẩm của tinh thần đoàn kết, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 42 đồng chí có bản lĩnh chính trị, có đủ tiêu chuẩn về  phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tiêu biểu của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ; bảo đảm tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tin tưởng các đồng chí luôn xứng đáng với sự tin cậy của hơn 9 nghìn đảng viên và gần 23 vạn dân Vĩnh Tường.

Đại hội cũng đã bầu 34 đại biểu chính thức thay mặt cho toàn Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Đại hội tin tưởng Đoàn đại biểu của huyện sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa Đại hội !

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26 thành công tốt đẹp, là tiền đề và cơ sở quan trọng để huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát triển mạnh mẽ  với những bước đột phá trong giai đoạn mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới, ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đã thông qua; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về kết quả Đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, anh hùng, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua, không ngừng sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh khởi nghiệp, phát huy cao độ nội lực, đồng thời thu hút đầu tư từ bên ngoài, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, sớm trở thành đô thị loại IV. Trước mắt, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy; sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự tin tưởng, động viên, khích lệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp trước; sự cộng tác có hiệu quả của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của 287 đại biểu dự Đại hội, đại diện cho hơn 9 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với sự phát triển của huyện nhà.

Đại hội xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND - UBND Tỉnh; các đồng chí Tổ Công tác của Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; (các đồng chí đại biểu các huyện, thành phố trong tỉnh); các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đại biểu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; các đại biểu thay mặt 66 chi, đảng bộ cơ sở đã mang đến Đại hội những kinh nghiệm, trí tuệ, tình cảm quý báu, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV đã chuyển công tác, nghỉ hưu và không tham gia tái cử khóa này, tạo điều kiện để đổi mới, trẻ hóa cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhiệm kỳ mới. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp phát triển của huyện nhà trong những năm tiếp theo.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã tới dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hướng về Đại hội, dành cho Đại hội niềm tin tưởng và những tình cảm tốt đẹp, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực để chào mừng thành công của Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng quân đội, công an, bộ phận phục vụ đã tận tụy, làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự, lễ tân, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới của huyện nhà. Chúng ta tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được; với sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, đưa Vĩnh Tường phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại IV.

Trong niềm vui thành công của Đại hội và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển đi lên của huyện nhà trong nhiệm kỳ mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày đăng: 06/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục