Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 06/8/2020, Đảng bộ huyện Tường tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ 

 

            Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí người con quê hương Vĩnh Tường nguyên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan Trung ương; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng Tỉnh ủy, thành viên Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường; lãnh đạo các phòng và chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi huyện Vĩnh Tường; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành ủy trong tỉnh; đại biểu Học viện Quân y; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 286 đại biểu đại diện cho hơn 9.100 đảng viên thuộc 66 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện.

            Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường đã phát biểu khai mạc Đại hội

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường khai mạc Đại hội

  

Đồng chí khẳng định: Sau 5 năm tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, hầu hết các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Là huyện dẫn đầu tỉnh về thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng với diện tích hơn 1.300 héc-ta ở 8 xã; cũng trong nhiệm kỳ, tất cả 20 xã còn lại của Vĩnh Tường đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện là đơn vị có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất tỉnh. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục khẳng định vị trí cao trong tỉnh về chất lượng. An sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ huyện hai năm liền (2018-2019) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Minh Thịnh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tư duy đổi mới và sáng tạo, tập trung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

 

Đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2015-2020

trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện

lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội

 

Trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 do Đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày đã nêu rõ: Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã bám sát mục tiêu Đại hội, chủ động khắc phục khó khăn, thu được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra đều đạt và vượt. Giá trị sản xuất (GSS 2010) năm 2020 ước đạt 15.205,817 tỷ đồng, tăng 6.312,397 tỷ đồng (tăng 70,98%) so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,32% (MTĐH: 11-12%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 55,3 triệu đồng vào năm 2020 (MTĐH: 46 triệu đồng).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt có hai năm 2018 và 2019 tổng thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2020 ước thực hiện 413,84 tỷ đồng, tăng 99,217 tỷ đồng, tăng 31,54% so với năm 2015. Chi ngân sách huyện năm 2020 ước thực hiện 1.457,544 tỷ đồng, tăng 624,456 tỷ đồng (tăng 74,96%) so với năm 2015. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã xử lý được 361/460 trường hợp vi phạm Luật Đất đai phát sinh (đạt 78,5%). Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành chi trả đất dịch vụ cho Nhân dân với diện tích đã chi trả được 15,04 ha, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo thành công chủ trương làm điểm của tỉnh về xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh khắc phục ô nhiễm môi trường tại 02 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc, làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện xây dựng, cải tạo được hơn 90 km rãnh. Có 80% lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn và 90% ở các thị trấn được thu gom đúng nơi quy định. Đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 209 công trình, dự án với diện tích là 330,8ha, gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Cơ bản giải phóng mặt bằng xong Cụm công nghiệp Đồng Sóc giai đoạn I, Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm (85ha/154,17ha), Dự án Đường trục trung tâm huyện (32,2/32,8ha)...

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, được triển khai tích cực, hiệu quả. Tính đến hết tháng 5/2020, đã sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố thành 10 thôn, tổ dân phố; sáp nhập 20 trường thành 10 trường học; đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 37 cán bộ lãnh đạo, quản lý; giới thiệu 85 đồng chí ứng cử bầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo; đã bố trí 17/28 xã, thị trấn có lãnh đạo, quản lý chủ chốt không là người sở tại (đạt 60,7%); 03 xã có Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2015, huyện có 06/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong nhiệm kỳ, tất cả 20 xã còn lại đều được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 26/26 xã (đạt 100%) - và là huyện có số xã về đích NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã). Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2017, Huyện đã chỉ đạo hoàn thành DTĐR tại 02 xã làm điểm của tỉnh (Ngũ Kiên, Cao Đại) và 3 xã đăng ký thêm, mỗi xã thực hiện 01 thôn (Vũ Di, Phú Thịnh, Tuân Chính). Năm 2018, huyện có thêm 13 thôn ở 05 xã thực hiện DTĐR với tổng diện tích gần 900 ha. Sau hơn 03 năm triển khai, huyện đã chỉ đạo thành công tại 08 xã với tổng diện tích gần 1.300ha- dẫn đầu tỉnh về thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Vĩnh Tường phấn đấu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển; thực hiện hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với thị trường; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.

Cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 10-11%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp- lâm nghiệp- thủy sản; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; mỗi năm giải quyết từ 3.000-3.500 lao động có việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 82%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; thu hút đầu tư xây dựng từ 01- 02 nhà máy xử lý rác thải; đến năm 2025, phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 55 thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Mỗi năm thực hiện dồn thửa đổi ruộng khoảng 200 ha tại các xã còn lại đủ điều kiện....

 

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14 phát biểu chỉ đạo đại hội

   

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14 đánh giá cao tính đổi mới, sự khác biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong vận đồng quần chúng, huy động sức dân tạo đồng thuận của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường trong thời gian qua. Đặc biệt qua việc xây dựng văn kiện của huyện, gắn chương trình, đề án cụ thể và với một quyết tâm chính trị rất cao về mục tiêu chiến lược xây dựng Vĩnh Tường trở thành đô thị vào những năm 2030 khá rõ nét, thể hiện rõ sự quyết tâm và khát vọng vì xây dựng Vĩnh tường trong tương lai của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Tường tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao “tiêu biểu của cả nước”; nâng cao chất lượng đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân; tập trung phát triển công nghiệp, phấn đấu thu hút doanh nghiệp đến năm 2025, lấp đầy 2 khu công nghiệp: Đồng Sóc, Chấn hưng, thu hút doanh nghiệp chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường; Qui hoạch, xây dựng và mở rộng các cụm công nghiệp, cum làng nghề; có định hướng, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng để phát triển du lịch, khai thác hết các thế mạnh sẵn có của huyện; phấn đấu đưa Vĩnh Tường trở thành trung tâm dịch vụ thương mại sầm uất, văn minh mang đúng giá trị thương hiệu Vĩnh Tường thời hội nhập; phấn đấu đến năm 2030 Vĩnh Tường trở thành đô thị tiên phong dẫn đầu trong tỉnh Vĩnh Phúc; lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tầm, đủ năng lực và bản lĩnh để đáp ứng mọi yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đồng thời, Vĩnh Tường cần có giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài; tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, làm nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quan tâm toàn diện đến đời sống nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và phúc lợi người dân; tiếp nâng cao toàn diện về giáo dục và đào tạo; tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, giữ vững vị trí dẫn đầu tỉnh về giáo dục đào tạo; chú trọng đến công tác phân luồng học sinh kết hợp với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội, trên cơ sở nhận thức sâu sắc tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên được quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; bầu ra cấp ủy khóa mới đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng, lựa chọn được các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, ngang tầm nhiệm vụ…thực hiện được trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó. Đồng thời, bầu được đoàn đại biểu của huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đ/c: Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14;  Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

  

            Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14 và đồng chí Các đ/c: Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc khóa 14 và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày đăng: 06/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục