CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Lũng Hòa

 

1. Đảng uỷ xã Lũng Hòa

Số điện thoại cố định 02113855631  Địa chỉ mail công vụ duxalunghoa@gmail.com

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh Nguyễn Anh Tuấn- HUV- Bí thư  Đảng bộ xã

- Số điện thoại 0976 982 368

- Địa chỉ mail công vụ nguyenanhtuan3011@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách Công tác Đảng

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên chức danh Nguyễn Đức Minh- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại 0986 243 278

- Địa chỉ mail công vụ

- Lĩnh vực phụ trách công tác Đảng

2. HĐND xã Lũng Hòa Số điện thoại Địa chỉ mail công vụ

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh……

- Số điện thoại….

- Địa chỉ mail công vụ

- Lĩnh vực phụ trách....

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh Lê Thanh Nghị - TV Đảng ủy-Phó chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại 0986 493 420

- Địa chỉ mail công vụ lethanhnghi420@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách thường trực HĐND xã

3. UBND xã Lũng Hòa Số điện thoại 02113855058 Địa chỉ mail công vụ

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh Nguyễn Văn Hải- Phó bí thư Đảng ủy- chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại 0395 993 638

- Địa chỉ mail công vụ nguyenvanhai290680@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách Công tác chính quyền

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh Dương Văn Thông – Đảng ủy viên-Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại 0979 640 241

- Địa chỉ mail công vụ duongthong993@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách văn hóa xã hội- Kinh tế

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh Nguyễn Văn Hải – Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại 0982922290

- Địa chỉ mail công vụ:

 

- Lĩnh vực phụ trách:

Ngày đăng: 20/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục