Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường sẵn sàng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 05 đến ngày 07/8/2020). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

   

 

BTV Huyện ủy họp triển khai các nội dung cuối cùng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

  

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, từ nhiều tháng qua, huyện Vĩnh Tường đã tổ chức quán triệt tới tất cả các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội như tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban đại hội.... Huyện cũng thành lập các Đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội. Nhờ vậy, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

 

 

Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới đảm bảo đầy đủ quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. 

 

Trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, huyện đã tổ chức các hội nghị thảo luận lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; đồng thời xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được gửi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Đảng bộ cấp cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát thực những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các chương trình đại hội, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động, văn bản điều hành đại hội đã xây dựng đầy đủ, chi tiết.

 

 

 

Tại trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND được bố trí cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ.

 

 

Trung tâm Hội nghị huyện được xây mới khang trang, cơ bản đã hoàn thành, góp phần phục thành công cho Đại hội.

   

 

 

Dọc tuyến đường trung tâm huyện được bố trí, trang trí nhiều cờ, băng zôn, pano tuyên truyền rực rỡ.

  

Được xem là khâu then chốt, công tác nhân sự được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện, đưa ra thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Song song với chú trọng công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, Huyện ủy Vĩnh Tường còn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  

 

Huyện tổ chức các giải thể thao tạo khí thế vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng.

  

Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Các cơ quan trong khối tuyên truyền luôn bám sát Kế hoạch của huyện để tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng, với nhiều hình thức tuyên truyền cho Đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng zôn, pano, khẩu hiệu…; tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp; qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyên trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện... Đến nay, huyện đã tổ chức đặt 18 điểm cụm tấm lớn tại khu vực Trung tâm hội nghị huyện, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, tuyến đường trục trung tâm huyện, ở các xã, thị trấn như: Chấn Hưng, Bình Dương, Vân Xuân, Tam Phúc, Bồ Sao…; bố trí trên 500 cờ hồng kỳ, 200 cờ đuôi cá; thiết kế, in và treo khoảng 130 cụm pano cột điện với 260 cột tuyên truyền; 45 băng zôn qua đường tại trung tâm huyện và tại một số tuyến đường liên xã; bố trí 60 khối lập phương tuyên truyền về Đại hội Đảng tại Huyện ủy, Trung tâm hội nghị huyện, lắp 26 trụ logo Vĩnh Tường 3D đặt ở giải phân cách tuyến đường trung tâm huyện; thiết kế, bố trí lắp 3 vòng tròn R cắm cờ Hồng kỳ tại Trung tâm hội nghị huyện và vòng xuyến Ngã tư thị trấn Vĩnh Tường. Ngoài ra, để cán bộ và nhân dân nắm được diễn của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện sẽ tổ chức tường thuật trực tiếp trên hệ thống truyền thanh trên huyện phiên khai mạc và phiên bế mạc Đại hội vào các ngày 6,7/8/2020; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc xây dựng phóng sự 15 phút phát trên Đài PT-TH Vĩnh Phúc phát vào tối ngày 5/8, xây dựng phóng sự có thời lượng 30 phút trình chiếu tại Đại hội với chủ đề “Đảng bộ huyện Vĩnh Tường – Nhiệm kỳ đột phá và phát triển”. Đồng thời xuất bản 2 cuốn sách ảnh và văn thơ với chủ đề “Vĩnh Tường một chặng đường đột phá và phát triển” chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.  

 

 

 

 

 

 

Huyện đã triển khai xây dựng nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội,

trong đó tổ chức trao 50 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. 

 

 

Công viên quảng trường đang gấp rút hoàn thành chào mừng Đại hội.

 

  

Đường trục tâm của huyện, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

 

Song song với tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội, Huyện ủy Vĩnh Tường cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, công tác đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

 

 

 

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khang trang, sạch đẹp được đảm bảo.

 

 

 

 

Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo ANTT,  an toàn giao thông cho Đại hội. 

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

 

                                                          Bài: Trung Hiếu – Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục