Thông tin cần biết

v,v phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  

Thực hiện Kế hoạch số 197-KH/HU ngày 03/3/2020 của Huyện ủy; UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 543/KH-UBND ngày 12/3/2020 về Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 05-07/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Vĩnh Tường.

Để tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng sự kiện chính trị trọng đại này, UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức phát sóng, tiếp sóng phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên hệ thống phát thanh FM phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Cụ thể như sau:

* Thời gian: 02 ngày, từ ngày 06 - 07/8/2020.

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h00.

- Buổi chiều bắt đầu từ 13h00.

* Tần số FM: Đài Truyền thanh huyện: 90,7 MHz.

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Ngày đăng: 28/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục