Tin kinh tế

Xây dựng Thị trấn Thổ Tang trở thành trung tâm thương mại khu vực giai đoạn 2020 - 2025

Sáng ngày 24/7/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe UBND Thị trấn Thổ Tang báo cáo Đề án xây dựng Thị trấn Thổ Tang thành trung tâm thương mại khu vực. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng có cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, UB MTTQ, cán bộ chuyên môn Thị trấn Thổ Tang.

  

Đ/c Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Thị trấn Thổ Tang gồm 06 Tổ dân phố, diện tích tự nhiên 526,88 ha, các năm gần đây song song với tăng trưởng kinh tế, việc đô thị hóa của Thị trấn diễn ra với tốc độ nhanh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt, chủ động của các cấp chính quyền; sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự cần cù, năng động, sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn, Thị trấn Thổ Tang trở thành một điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là nơi trung chuyển hàng hóa lớn nhất miền Bắc. Năm 2019, tổng doanh thu từ kinh doanh thương mại và dịch vụ của thị trấn đạt 711 tỷ đồng, chiếm 80,5% cơ cấu thu nhập, thu từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 78,4 tỷ đồng; dự kiến đến năm 2020, giá trị sản xuất của thị trấn ước đạt 950 tỷ đồng; bình quân thu nhập năm 2019 đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm,… Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cảnh quan đô thị ngày một khởi sắc, các công trình phúc lợi công cộng được hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương ngày một nâng cao.

Đề án Xây dựng Thị trấn Thổ Tang trở thành trung tâm thương mại khu vực giai đoạn 2020 – 2025 bao gồm 04 phần: Phần mở đầu; dịch vụ thương mại và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển dịch vụ thương mại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất cải tạo chỉnh trang, khu vực phát triển đô thị thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án trong đó tập trung vào bố cục Đề án, tên của Đề án; mục tiêu và giải pháp thực hiện: hạ tầng kỹ thuật, giải pháp về quản lý trật tự đô thị, nâng cao văn hóa kinh doanh; nguồn lực đầu tư; kế hoạc sử dụng đất; có điểm trung chuyển rác thải; xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng xứng tầm đô thị,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND Thị trấn Thổ Tang, đơn vị tư vấn cần tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thành Đề án; tiếp tục nghiên cứu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của TW, Tỉnh, căn cứ vào quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ; thống nhất tên của Đề án Xây dựng Thị trấn Thổ Tang trở thành trung tâm thương mại khu vực giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời tiếp tục nghiên cứu về giai đoạn của Đề án cho đồng bộ; về bố cục của Đề án, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của đại biểu; về đánh giá hiện trạng cần tập trung đánh giá về thương mại dịch vụ sau đó rút ra được ưu, nhược điểm; xác định được phần mục tiêu, giải pháp cụ thể; đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dịch vụ, thương mại; phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và văn hóa cho người dân Thổ Tang; quản lý đô thị; tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển Thổ Tang thành trung tâm thương mại; kiến nghị, đề xuất; đánh giá hiệu quả Đề án; phấn đấu trong tháng 10 Đề án được phê duyệt,…

 

Thanh Huyền – Trung Hiếu

Ngày đăng: 24/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục