Xây dựng Đảng

BTV Huyện ủy Vĩnh Tường họp phiên tháng 7/2020

Sáng ngày 20/7/2020, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị BTV Huyện ủy phiên tháng 7/2020. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

  

  

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

   

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo về tình hình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; dồn thửa đổi ruộng; xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của BBT Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Theo báo cáo, 36/36 thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM tỉnh đã nhất trí đề nghị Trung ương công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn NTM năm 2019; về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên về cơ bản đạt 4/5 tiêu chí theo quy định; 03 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đều cơ bản đạt 7/9 tiêu chí theo quy định. Công tác DTĐR tại các xã Thượng Trưng, Tuân Chính đang tiến hành thuận lợi; khó khăn ở xã Vĩnh Ninh là 4 xóm chưa thống nhất được phương án, quy chế gắp thăm nhận ruộng; ở Lũng Hòa chỉ có 60,65% hộ dân ký cam kết DTĐR do toàn xã có khoảng 60-70 hộ dân đang có từ 1-2 thửa. Chương trình triển khai nhân rộng xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường tính đến tháng 7 đã triển khai xây dựng được 85,033km, đạt 92,2% so với nhu cầu các xã đã đăng ký. Tổng nguồn vốn đàu tư công năm 2020 trên địa bàn toàn huyện đã giao đầu năm và điều chỉnh bổ sung trong năm là 1.415.660 triệu đồng; đến 17/7/2020 tổng số vốn đã giải ngân trên địa bàn toàn huyện đạt 40,33% kế hoạch, ước hết quý III đạt 60,2% kế hoạch.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, trong văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện có sự chỉnh sửa chủ đề Đại hội: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sach, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đưa Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niêm 20”.

Trong lĩnh vực dịch vụ nhấn mạnh dịch vụ ở chợ Thổ Tang và phấn đấu đưa chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường trở thành trung tâm thương mại lớn của miền Bắc; theo quy định mới, sẽ ban hành văn kiện chính thức do đồng chí Bí thư Huyện ủy đương nhiệm ký tên, đóng dấu. Về công tác tuyên truyền, công tác tin ấn, phát hành sách gồm cuốn sách ảnh đã sửa bản in lần cuối, đến 30/7 sẽ hoàn thành; cuốn sách viết đã biên tập xong, khoảng 380 trang, nội dung gồm các tác phẩm chính luận, văn xuôi và thơ; phòng truyền thống của huyện dự kiến 30/7 hoàn thành công tác trưng bày ảnh....

Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của BBT Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị được nâng lên; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở; thực hiện công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức và người dân.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị: Chỉnh sửa cuốn sách ảnh cho chữ to hơn, không làm dày quá; UBND huyện tập trung chỉ đạo để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình văn nghệ, hậu cần phục vụ đại hội cơ bản đã sẵn sàng; trước mắt cần tiến hành phiên thảo luận tại đại hội và sớm phát hành thông tri triệu tập Đại hội; xem xét lại công tác DTĐR tại Lũng Hòa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện xem lại nguồn vốn phân bổ của tỉnh về làm cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư; phấn đấu duy trì các tiêu chí NTM, nghiên cứu hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí để tiến tới được công nhận đô thị loại IV; kịp thời chỉ đạo các xã đẩy nhanh công tác DTĐR, đảm bảo tiến độ đề ra; kiểm tra lại công tác DTĐR tại Lũng Hòa để có phương án phù hợp; kiểm tra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công và tìm cách khắc phục. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng, cần lưu ý đảm bảo an toàn VSTP, chỉnh trang đô thị, hệ thống băng zôn, pano, áp phích, chương trình văn nghệ, tham luận tại Đại hội; bố trí các HUV phụ trách xã ngồi cùng đại biểu của xã phụ trách; từ 01-04/8 sẽ phát hành giấy mời dự Đại hội...; bổ sung thêm các thành tựu nổi bật của công tác dân vận trong 5 năm qua vào báo cáo, chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 20/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục