Tin kinh tế

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư công năm 2020, công tác BT-GPMB

Chiều ngày 14/7/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe Ban QLDA ĐTXDCT, Hội đồng BT-GPMB huyện báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư công năm 2020, công tác BT-GPMB trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, các dự án chuyển tiếp sang năm 2020 trên địa bàn huyện có 50 dự án; trong đó đã quyết toán và đang trình quyết toán 13 dự án; đã thi công hoàn thành chưa quyết toán 19 dự án; dự án chuyển tiếp thi công sang năm 2020 có 15 dự án; 03 dự án sử dụng nguồn tỉnh hỗ trợ, có mục tiêu. Huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68, ngày 14/8/2019 của Chính phủ 08 dự án do cấp huyện phê duyệt; đã lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 13/16 dự án. Về công tác giải ngân vốn đầu tư, tổng vốn năm 2020: 742.705 triệu đồng. Đối với công tác BT-GPMB, tính đến ngày 15/7/200, tổng diện tích đã thực hiện BT-GPMB là 29,38 ha cho 19 dự án, với tổng diện tích đã chi trả là 49,6 tỷ đồng,v.v…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những khó khăn, tồn tại, đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác BT-GPMB, giải ngân vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các dự án đầu tư công địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tập trung triển khai cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo yêu cầu, quy định đề ra; quá trình triển khai các công trình đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, không lãng phí; tập trung hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đồng thời bám sát các quy định để chuẩn bị tốt các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư công cho cho giai đoạn 2021-2025, tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực, tiếp tục lựa chọn phương pháp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng quốc gia; kiên quyết loại bỏ các doanh nghiệp, nhà thầu chậm tiến độ, nợ thuế, chất lượng công trình kém, không đảm bảo yêu cầu. Về tổ chức thi công và giải ngân vốn, đồng chí yêu cầu các cơ quan tích cực phối hợp tập trung làm tốt công tác BT-GPMB; thi công tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo chất lượng công trình, giải ngân vốn đảm bảo tiến độ; công tác quyết toán, thanh tra, kiểm tra, đưa công trình vào sử dụng đảm bảo yêu cầu; trong đó cần tập cao độ để hoàn thành một số dự án trọng điểm như: Dự án Đê Trung ương, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, một số công trình yêu cầu phải giải ngân đầu tư công… Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu Hội đồng BT-GPMB hàng tuần chỉ đạo rà soát các công trình để đảm bảo tiến độ và tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt các dự án. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện đầu tư công và hoàn thiện các thủ tục về đầu tư công cho đảm bảo các quy định. Phòng TN&MT thường xuyên rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, kế hoạch sử dụng đất, các phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chỉnh duyệt đảm bảo tiến độ. Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm tốt công tác quy hoạch, xác định quy hoạch, chủ trương đầu tư, hạ tầng kỹ thuật. Riêng đối với Ban QLDA ĐTXDCT huyện, đồng chí giám đốc được huyện điều động chuyển công tác mới sớm bàn giao nội dung công việc để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. 

 

                                                                           Trung Hiếu

Ngày đăng: 15/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục