Mục Văn hóa - Xã hội

Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sáng ngày 11/7/2020, Bưu điện huyện Vĩnh Tường phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH – BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH-BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước. Dự lễ phát động có lãnh cán bộ, công chức của 2 ngành (Bưu điện huyện Vĩnh Tường và BHXH huyện).

 

 

Các lực lượng tại Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

 

Với chủ đề truyền thông: “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính tri - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu trong ngày ra quân toàn huyện phát triển người tham gia BHXH tối thiểu 50 người, phấn đấu hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 7 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.

 

 

    

 

   

 

Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền về BHXH, BHYT

  

Sau lễ ra quân hưởng ứng, các cán bộ, công chức Bưu điện huyện và BHXH huyện đã đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền lưu động, tư vấn, hướng dẫn người dân tại 28 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các chợ, hộ gia đình và khu dân cư…

Tin, ảnh: Hoài Thu

 

 

Ngày đăng: 11/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục