Xây dựng Đảng

Đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 7/2020

Sáng ngày 10/7/2020, đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường trong những thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tại lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 7/2020.

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lỗ Tất Chánh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt cao (bình quân 11,32%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt cao so với kế hoạch, riêng 2 năm 2018, 2019 đạt trên 1.000 tỷ đồng. So với đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng lên 55,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,31% xuống còn 1,4% vào năm 2020, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Vĩnh Tường là huyện dẫn đầu tỉnh trong thực hiện chủ trương DTĐR. Huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng nhiều công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị và nông thôn huyện theo hướng ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh. Quan tâm đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa; giáo dục – đào tạo được đặc biệt quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng các hoạt động giáo dục; chất lượng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà, thành tích thể thao và giáo dục kỹ năng sống phát triển toàn diện, không ngừng được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác quân sự quốc phòng được đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cả cấp xã và cấp huyện. Khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng không ngừng được củng cố và phát huy. 

 

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

trực tiếp truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 7/2020.

 

Thông qua bài giảng chuyên đề, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lỗ Tất Chánh lưu ý các học viên cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp, cống hiến công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                 Tin, ảnh: Trung Hiếu

 

                                                       

 

Ngày đăng: 10/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục