Hoạt động HĐND các cấp

Khai mạc Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm)

Sáng ngày 09/7/2020, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

  

Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

Tới dự có đồng chí Trần Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 

   

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

 và đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ tọa Kỳ họp

 

 Theo chương trình, Kỳ họp lần này sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang; Tờ trình của UBND huyện về thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng; Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2019; Trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Kỳ họp tiến hành thông qua dự thảo 09 nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện 2019; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Nghị quyết về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang; Nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25; là năm thứ 4 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định. Mặc dù bị ảnh hưởng, tác động mạnh của dịch Covid-19, song chỉ có một số ít chỉ tiêu giảm nhẹ so với kế hoạch và cùng kỳ; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm, với mức quà của huyện dành cho người nghèo cao nhất từ trước đến nay; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân được triển khai tốt. Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt của đời sống KT-XH; giá sản phẩm gia cầm, thủy cầm sau Tết Nguyên đán giảm mạnh; công tác BT-GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn còn khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư; thu ngoài quốc doanh đạt thấp so kế hoạch; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao;.....

 

Các đại biểu dự họp

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế, phát triển Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ, thu - chi ngân sách, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, quốc phòng an ninh,…Trong đó, đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu hơn, kỹ hơn, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm; xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của UBND huyện; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND huyện; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác; nghe Uỷ ban MTTQ huyện thông báo cáo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; các báo cáo của UBND và các cơ quan trình; thảo luận, xem xét và dự kiến quyết nghị thông qua 9 nghị quyết của HĐND huyện.

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh – Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2015-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện; góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

 BBT

 

Ngày đăng: 09/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục