Hoạt động HĐND các cấp

Tường thuật trực tiếp Kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật

   

 - 16 giờ 40: Các đại biểu làm lễ chào cờ kết thúc Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIII. 

 

 

 

Từ 16 giờ 30 đến 16 giờ 40: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp:

 

 

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt đoàn chủ tọa, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định: Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận tổ đại biểu HĐND huyện, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thu, chi ngân sách của huyện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020;…

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và quyết định ban hành 9 Nghị quyết. Đây chính thực sự là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2020 và năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu: các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu CN Chấn Hưng, Chợ đầu mối nông sản, công trình: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (phần thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường)... Chỉ đạo 02 xã đăng ký DTĐR năm 2019 tích cực thực hiện các bước DTĐR theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra; chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về thuế, đất đai, cấp phép xây dựng, các thủ tục đầu tư... Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện ủy; Kiên quyết chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trước và sau ngày 01/7/2014; không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp – Văn Minh - Đáng sống" giai đoạn 2020 – 2025; xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; Đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin; chỉ đạo hoàn thiện các bước thủ tục theo quy định trong tu bổ, tôn tạo, phục hồi một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt chương trình xuất khẩu lao động,... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh; Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; không để xảy ra bức xúc cho nhân dân.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện. 

  

 Từ 15 giờ 55 đến 16 giờ 40: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện thông qua dự thảo các nghị quyết HĐND huyện:

 

 

1. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện 2019

2. Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021

3. Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện

4. Nghị quyết về kết quả giám sát Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

6. Nghị quyết về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019

7. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

8. Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang

9. Nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng

 

 Từ 15 giờ 50 đến 15 giờ 55: Chủ tịch HĐND huyện kết luận phần chất vấn tại hội trường

 

 

 

 

Từ 15 giờ 25 đến 15 giờ 35: Các đại biểu dự họp chất vấn tại hội trường về vấn đề tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn huyện

 

Đại biểu Nguyển Xuân Hòa – HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Tổ Đại biểu số 1

Hỏi về Giải pháp của UBND huyện để xóa bỏ hoặc hạn chế những hiện tượng tiêu cực như bói toán, đốt vàng mã tràn lan gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, nguy cơ hỏa hoạn, biến tướng lễ hội… ở không ít cơ sở thừa tự, tôn giáo, làm ảnh hưởng không nhỏ tới bản sắc lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện; Quan điểm của UBND huyện về việc: Có ý kiến cho rằng: ở một số nơi, Sư quyết định hoàn toàn việc tu sửa, cải tạo chùa, thậm chí tiến hành tu bổ khi chưa đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của cấp có thẩm quyền.? Trách nhiệm thuộc về ai? Và giải pháp (nếu có)?

 

 

Đại biểu Nguyễn Văn Hường – Tổ Đại biểu số 4

Hỏi về giải pháp của UBND huyện trong thời gian tới để hỗ trợ nguồn kinh phí cho các di tích đang bị xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo.

 

 

Đại biểu Đặng Hữu Tuấn – Chính trị viên Ban CHQS huyện, Tổ Đại biểu sô 2

Hỏi về giải pháp chỉ đạo của UBND huyện để khắc phục tình trạng một số xã chưa thực sự quan tâm tới công tác quản lý đất tín ngưỡng, tôn giáo, có trường hợp xây chùa khi chưa đủ các thủ tục theo quy định; Đề nghị UBND huyện có biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới việc quản lý tiền ủng hộ, công đức ở một số cơ sở thờ tự.

 

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn - Huyện ủy viên Phó Trưởng Ban TG-DV HU,

Tổ Đại biểu số 3

 

 Hỏi: Huyện Vĩnh Tường còn 150/239 di tích chưa được cấp có thẩm quyền xếp hạng. UBND huyện đã thực hiện rà soát các điều kiện về xếp hạng di tích đối với 150 di tích này chưa? Có bao nhiêu di tích đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng? các di tích chưa đủ điều kiện vì lý do gì? Giải pháp của UBND huyện trong thời gian tới để tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng các di tích còn lại. 

 

 

 

Đại biểu Bùi Đức Thu - Phó Chủ tịch HĐND TT Thổ Tang, Tổ Đại biểu số 5

 

Hỏi về giải pháp của UBND huyện để việc tu b di tích lch s - văn a trên địa bàn huyện thực hiện đúng với các quy định của pháp luật với mục tiêu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích

  

Từ 15 giờ 15 đến 15 giờ 25: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn –  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND - đại diện Đoàn Giám sát báo cáo kết quả giám sát Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện

 

 

 

Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Đoàn Giám sát). Đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát trực tiếp UBND huyện, UBND các xã Bình Dương, Bồ Sao, Tân Phú; giám sát qua báo cáo đối với UBND xã Vĩnh Ninh và UBND thị trấn Vĩnh Tường. Kết quả như sau: Huyện Vĩnh Tường hiện nay có 28 đơn vị hành chính cấp xã. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 239 di tích, trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích cấp quốc gia, 68 di tích cấp tỉnh và 150 di tích chưa được xếp hạng (chi tiết biểu 01 kèm theo). Thời gian qua, công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý di tích trên địa bàn. Hầu hết các văn bản ban hành đếu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nên có tính khả thi, thể hiện vai trò và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích; đồng thời tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các cấp và ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích được tăng cường thông qua nhiều hình thức như hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh, Cổng TT-GTĐT huyện; thông qua các hội nghị, hội thi, hội diễn; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt ở xã, thôn, tại các cuộc hội thảo, lễ hội; tuyên truyền qua nhà trường... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về di sản văn hóa, tạo điều kiện để công tác quản lý nhà nước tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích được thuận lợi, đúng quy định. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 137/239 di tích (chiếm 57,32%); 102 di tích còn lại đã được cắm mốc và khoanh vùng bảo vệ; 100% các xã, thị trấn đã có Ban Quản lý di tích cấp xã; 100% các di tích đã có Tiểu Ban Quản lý di tích. Ban quản lý, Tiểu ban quản lý di tích đều xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên theo đúng quy định; 88 di tích được xếp hạng đều được bố trí người trông coi với mức phụ cấp trông coi là: di tích cấp quốc gia: 0,2 mức lương cơ sở/tháng; di tích cấp tỉnh: 0,1 mức lương cơ sở/tháng (theo Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc); 05 năm qua, UBND huyện đã phối hợp với Sở VHTT&DL, Ban QLDT tỉnh tiến hành lập 27 hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng chính phủ, Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện. Kết quả có 27 di tích trên địa bàn huyện đã được công nhận như: 01 di tích được Thủ tướng chính phủ xếp hạng di tích QG đặc biệt (đình Thổ Tang), 03 di tích được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích QG (đình Phương Viên, miếu Trúc Lâm - TT Thổ Tang; Lễ hội đền Ngự Dội – xếp hạng Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia); 23 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (trong đó, có 01 di tích – Quán Đơi, xã Thượng Trưng là loại hình Quán đầu tiên của tỉnh được xếp hạng, do công tác tìm kiếm tài liệu khoa học lập hồ sơ của huyện làm tốt, được Hội đồng khoa học của tỉnh đánh giá cao).  

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã thực hiện tôn tạo, tu bổ, phục hồi được 40 di tích (trong đó có 6 di tích cấp quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh và 21 di tích chưa được xếp hạng), cụ thể: năm 2016 là 9 di tích; 2017 là 9 di tích; 2018 là 15 di tích; 2019 là 5 di tích và 5 tháng đầu năm 2020 là 2 di tích với tổng số kinh phí 241,14 tỷ đồng, trong đó nguồn NSNN: 24,2 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa: 216,94 tỷ đồng. Về cơ bản công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được thực hiện đúng trình tự và quy định của Luật Di sản năm 2009 và Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

 

- Từ 14 giờ 55 đến 15 giờ 15: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành phần báo cáo kết quả Giám sát chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện

 

            

 

Bước sang phần báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND huyện, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020, tại kỳ họp giữa cuối 2019 HĐND huyện đã ra Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Qua giám sát trực tiếp tại UBND huyện, UBND các xã Bình Dương, Bồ Sao, Tân Phú; giám sát qua báo cáo đối với UBND xã Vĩnh Ninh và UBND thị trấn Vĩnh Tường, Đoàn Giám sát đã có báo cáo Kết quả giám sát về Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Tường để HĐND huyện thực hiện giám sát tại kỳ họp.

  

 

 Từ 14 giờ 45 đến 14 giờ 55: Đại biểu Bùi Thanh Bình

Trưởng ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện giải trình về vấn đề phân bổ nguồn vốn

 

 

 Từ 14 giờ 35 đến 14 giờ 45: Đại biểu Lê Bá Tâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế

khu vực Vĩnh Tường – Yên Lạc tham luận về lĩnh vực thu chi ngân sách trên địa bàn huyện

  

 

 Từ 14 giờ 25 đến 14 giờ 35: Đại biểu Nguyễn Như Thảo – Trưởng Phòng TN & MT huyện

tham luận về xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện

 

   

Từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 25 : Đại biểu Văn Đăng Hà - HUV, Chánh Thanh tra huyện

tham luận về lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC

trên địa bàn huyện 

 

  Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 15: Đại biểu Lê Chí Thái - HUV,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tham luận về lĩnh phát triển vực văn hóa - xã hội

trên địa bàn huyện

 

 

  - Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường

            Trên tinh thần thảo luận đã được đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện gợi ý, thành viên các đại biểu mời đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết về các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu HĐND và người phụ trách các ngành, các địa phương. Nhiều ý kiến được lãnh đạo huyện và các cơ quan trực tiếp giải trình thỏa đáng. 

  

 - Từ 13 giờ 50 đến 13 giờ 55: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu điều hành phần thảo luận

 

 

 

Bước sang phần thảo luận tại hội trường, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Các đại biểu (bao gồm đại biểu HĐND huyện và đại biểu được mời dự họp) có thể thảo luận vào một hoặc tất cả các báo cáo, bao gồm: các báo cáo đã được trình bày tại kỳ họp và các báo cáo không trình bày tại kỳ họp đã gửi đến các vị đại biểu.

Đối với các báo cáo do UBND huyện trình bày: đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về: công tác vệ sinh môi trường, lấn chiếm đất đai, dồn thửa đổi ruộng… Đồng thời, do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, một số nguyên nhân khiến giá trị sản xuất trên địa bàn đạt thấp, phát triển âm 0,07% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn dự kiến không hoàn thành kế hoạch (hụt thu khoản thu ngoài quốc doanh và thu lệ phí trước bạ)… Các đại biểu có nhất trí với đánh giá như vậy? Và có đề xuất giải pháp nào giúp UBND huyện lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu được giao hay không?

Về báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND; các báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân,… đề nghị các đại biểu cũng thảo luận xem đã phản ánh ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân cũng như những giải pháp trong thời gian tới của các các cơ quan theo báo cáo đã đầy đủ, khách quan hay chưa, cần bổ sung những gì?

 

- Từ 13 giờ 35 đến 13 giờ 50:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Trưởng ban Pháp chế HĐND trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

13 giờ 30 : Kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 

 

 

- 11 giờ: Kết thúc phiên họp buổi sáng HĐND kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 13 giờ 30 buổi chiều cùng ngày. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

 

 - Từ 10 giờ 25 đến 11 giờ: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện

 

 

 - Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 25: Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

 

 

 

Theo kế hoạch, Kỳ họp giữa năm 2021 HĐND huyện sẽ xem xét và thảo luận các báo cáo: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của UBND huyện xin phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp cuối năm 2020; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2021; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp cuối năm 2020 và thực hiện các lời hứa của UBND huyện tại phiên chất vấn kỳ họp cuối năm 2020; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND năm 2020; giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện.

Kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện sẽ xem xét và thảo luận các báo cáo: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu chi ngân sách năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp giữa năm 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp giữa năm 2021; Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

 

 - Từ 9 giờ 55 đến 10 giờ 20: Đồng chí Nguyễn Thành Đăng - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện thông qua Báo cáo tóm tắt công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

 

 

 Theo đó, dưới sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, sự hướng dẫn cụ thể và kịp thời của các phòng nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm 2020, VKSND huyện Vĩnh Tường bước đầu đạt được những kết quả nhất định: luôn tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án để xử lý tố giác tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm; kiểm sát chặt chẽ các quyết định và bản án của Tòa án. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình vi phạm, tội phạm không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2019 (127/127). Tuy nhiên, tội phạm giết người lại xảy ra nhiều (05 vụ), trước tình hình trên Viện KSND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng Dự thảo kiến nghị phòng ngừa để hạn chế loại tội phạm này xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới; đã đưa ra xét xử 36 vụ đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ án xét xử, mức hình phạt Tòa án tuyên phù hợp với quan điểm của VKS. Đã tổ chức cho Cán bộ, KSV tham dự phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tham gia 04 phiên họp xem xét áp dụng biện pháp hành chính đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 01 phiên họp áp dụng biện pháp hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc...Trong quá trình kiểm sát đã ban hành 02 bản Kiến nghị đối với cơ quan CSĐT; 02 kháng nghị; 04 bản Kiến nghị đối với Tòa án; 01 kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường.

 

 - Từ 9 giờ 40 đến 9 giờ 55: Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện thông qua Báo cáo tóm tắt công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Vĩnh Tường, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị cũng như các quy chế phối hợp liên ngành.

Qua kết quả xét xử 6 tháng đầu năm 2020, cho thấy các vụ án đều được giải quyết kịp thời không có vụ nào để quá hạn luật định, tránh được bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được đảm bảo. Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về cải cách tư pháp. Về công tác giải quyết án hình sự: Các quyết định, bản án đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không có trường hợp nào kết án oan người vô tội. Đối với công tác giải quyết các loại án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Hành chính và việc dân sự: Số lượng án nhiều, tính chất mức độ tranh chấp cũng phức tạp hơn, tuy nhiên quá trình giải quyết, Tòa án đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt thực hiện có hiệu quả có quy chế phối hợp liên ngành tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các loại án đảm bảo thời gian, nâng cao hiệu quả theo quy định của pháp luật. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải (Số vụ hòa giải thành, đình chỉ do làm tốt công tác hòa giải là 90vụ/147 vụ, việc giải quyết, chiếm tỷ lệ 61,2%). Công tác tiếp dân được thực hiện tốt. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo về thời gian, trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức hưởng ứng tham gia đầy đủ có hiệu quả các chính sách xã hội do Tòa án nhân dân tỉnh và địa phương phát động, không có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý.

 

Từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 40: Kỳ họp giải lao giữa giờ

  

 - Từ 8 giờ 55 đến 9 giờ 20: Đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban PC HĐND huyện thông qua Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2019.

 

 

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, Thường trực HĐND đã tổng hợp được 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp huyện phải giải quyết chuyển UBND huyện giải quyết theo quy định bao gồm các lĩnh vực: Lĩnh vực CN-GT&XD 12 ý kiến; Lĩnh vực TN&MT 6 ý kiến; Lĩnh vực nông nghiệp 9 ý kiến; Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 5 ý kiến; Chế độ chính sách 1 ý kiến; Dồn thửa đổi ruộng 3 ý kiến; Tài chính – Ngân sách 1 ý kiến; Lĩnh vực khác 5 ý kiến. Tổng số 44 kiến nghị chuyển đến UBND huyện giải quyết có 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Thường trực HĐND huyện sẽ tổng hợp vào kiến nghị cử tri trước kỳ họp 15 HĐND huyện để chuyển cấp tỉnh giải quyết gồm: Đề nghị quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình: Tuyến mương tiêu từ thôn Kim Xa đi thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh; giải quyết tình trạng mương máng tại khu Soi xã Phú Đa không đảm bảo. Số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết là 42 kiến nghị, UBND huyện đã giải quyết xong là 30/42 kiến nghị, 12 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết.

Để giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện và tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri ở các kỳ họp sau, Thường trực HĐND huyện đề nghị: Đối với các cơ quan tham mưu cho UBND huyện cần trả lời kiến nghị của cử tri rõ ràng, chính xác, nội dung đúng trọng tâm kiến nghị, có lộ trình thực hiện và nêu rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đối với  UBND huyện: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo ý kiến cử tri xã Cao Đại, xã Tân Phú, Lý Nhân, An Tường. Tập trung chỉ đạo các cơ quan giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng lộ trình đã hứa. Báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 02/01/2021.Một số kiến nghị của cử tri đã giải quyết cần giao cho cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn  giám sát, kiểm tra lại kết quả thực hiện như về đun nấu hóa chất của hộ gia đình tại khu vực ngã 5, xã Đại Đồng của cử tri xã Nghĩa Hưng; đốt rác ở bãi rác xã Hợp Thịnh của cử tri xã Yên Bình...

 

 - Từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 55: Đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Vĩnh Tường) thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

  

 

 

Theo đó, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh ngày 07/7/2020. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra; thông qua các báo cáo theo luật định và 11 tờ trình của UBND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 03 giám đốc sở do về nghỉ theo chế độ, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 04 giám đốc sở. Phần Thảo luận, đã có 06 ý kiến tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp... Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được tiến hành bằng văn bản với 15 câu hỏi thuộc 07 lĩnh vực. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên; Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; Nghị quyết về gia hạn thời gian thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB5; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa - thể thao các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2021; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất (bổ sung) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề tại kỳ họp cuối năm 2020; Nghị quyết giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 - kỳ họp cuối năm 2019.  

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường có 02 câu hỏi về chăn nuôi lợn và xử lý vi phạm Luật Đất đai, không cấp điện cho các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp; 01 ý kiến thảo luận của đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  

- Từ 08 giờ 30 đến 08 giờ 40: Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

 

 

  

Trong thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước: Tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Đảng, các Nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đã ban hành,… ; Kịp thời, chủ động và tích cực triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 bằng nhiều việc làm cụ thể; tiếp nhận gần 2,6 tỷ đồng ủng hộ bằng tiền và hằng trăm nghìn đơn vị hàng hóa, vật tư y tế, đóng góp quan trọng vào thành quả phòng chống dịch của huyện nhà. UB MTTQ huyện chủ trì với các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan giám sát công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đối với Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện và 06 xã, thị trấn trên địa bàn; Thực hiện tốt nội dung giám sát phát sinh trong năm (giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19). Kết quả giám sát đợt Một, đã phát hiện 74 trường hợp sai, trùng lắp đối tượng, đề nghị trả lại ngân sách: 59.750.000 đồng; 15 trường hợp bỏ sót, đề nghị ngân sách cấp bổ sung: 15.750.000 đồng, qua đó đã góp phần tránh những sơ suất, sai sót không đáng có trong quá trình thực thi chính sách. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực UBMTTQ huyện phối hợp với UBND tổ chức 03 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, với tổng số 345 lượt cử tri tham dự, đóng góp 32 lượt ý kiến kiến nghị. UB MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận 173 đơn, tiếp 61 lượt công dân. Các ý kiến, đơn thư của công dân đều được trả lời hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và trả lời công dân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật. 211 tổ hòa giải được kịp thời kiện toàn, hoạt động hiệu quả, hòa giải thành công 54/73 vụ việc, đạt 78%,  góp phần hạn chế được những mâu thuẫn nảy sinh trong khu dân cư, giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

 

Từ 08 giờ 20 đến 08 giờ 30: Đồng chí Hoàng Tuấn Tam – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thổ Tang; Tờ trình của UBND huyện về thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với Thị trấn Vĩnh Tường, Thị trấn Tứ Trưng, Thị trấn Thổ Tang và xã Đại Đồng.

 

 

 

Theo đó, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Thổ Tang đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi là toàn bộ địa giới hành chính Thị trấn với diện tích 526,88ha. Nội dung chính của đồ án là cập nhật các quy hoạch, dự án, đã và đang triển khai trên địa bàn thị trấn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chức năng sử dụng đất hạ tầng xã hội và công cộng đô thị, đất văn hóa thể thao, giáo dục, cây xanh ... đảm bảo theo QCVN 01:2019/BXD và định hướng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV tầm nhìn đến năm 2035 như: Quy hoạch 01 trường cấp 3 diện tích khoảng 03 ha; cung thiếu nhi khoảng 01 ha... Bố trí quỹ đất công trình công cộng – dịch vụ dọc 2 bên các tuyến đường chính: Bến xe Thổ Tang đi đường vành đai, đường Thổ Tang – Cao Đại, đường cụm KT-XH kéo dài... để phát triển thương mại – dịch vụ với chiều cao từ 9-15 tầng... nhằm thu hút đầu tư đưa Thổ Tang thành một trung tâm thương mại, dịch vụ của khu vực 

Đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng nêu rõ: Thực hiện Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Chương trình đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 và Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 17/10/2019, trong đó xác định giai đoạn đến 2020 cả tỉnh có 32 đô thị loại V, trong đó trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 03 thị trấn hiện có gồm: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và các xã: Đại Đồng, Vĩnh Sơn, Vũ Di và Bình Dương.  Sau khi rà soát, kết quả: 03 thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng  tuy đã được Chính phủ thành lập thị trấn từ năm 1996, 2007, 2009; tuy nhiên đến nay 03 thị trấn trên chưa được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại V; đồng thời qua rà soát, đánh giá, phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì 03 thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng và xã Đại Đồng đủ điều kiện để lập Đề án công nhận là đô thị loại V (Còn lại xã Vĩnh Sơn, Vũ Di và Bình Dương chưa đủ điều kiện do chưa có QHC đô thị được duyệt). Đồng thời việc triển khai lập Đề án các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tại Văn bản số 1472/UBND-CN3 ngày 09/3/2020. Từ lý do trên, nhằm cụ thể hóa Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 17/10/2019; từng bước hình thành các đô thị theo lộ trình tiến tới hình thành đô thị loại IV Vĩnh Tường thì việc lập Đề án công nhận các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng và xã Đại Đồng là đô thị loại V là cần thiết. Đề án công nhận đô thị loại V các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng và xã Đại Đồng đã được phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc và UBND các xã, thị trấn có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, phân loại theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13; kết quả rà soát, đánh giá, chấm điểm của 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình đồ phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí số 2: Quy mô dân số, tiêu chí số 3: Mật độ dân sô, tiêu chí số 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tiêu chí số 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị  theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị của các xã, thị trấn đều đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại V với tổng số điểm lớn 80 điểm (Quy định từ 75 điểm trở lên). Một số tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đạt điểm tối thiểu như: Nhà tang lễ; về thu gom, xử lý nước thải, chất thải; cây xanh... sẽ được tiếp tục đầu tư khắc phục trong thời gian tới. 

 

           - Từ 07 giờ 55 đến 08 giờ 20: Đồng chí Phan Văn Sinh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 của huyện do đồng chí Phan Văn Sinh trình bày khẳng định: Ngay từ đầu năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn, khắc phục khó khăn và thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Do đó kinh tế huyện 6 tháng đầu năm phát triển ổn định, thu – chi ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện giao 624.797 triệu đồng, thực hiện 6 tháng: 565.395 triệu đồng, đạt 90,5% dự toán năm và bằng 163,0% so với cùng kỳ. Cơ bản các khoản thu đều đạt tiến độ đề ra, trong đó một số khoản có số thu cao là: Thu tiền sử dụng đất (đạt 152,6% dự toán năm), thu khác ngân sách (đạt 169,0% dự toán năm).Một số khoản thu chưa đạt tiến độ như: Thu ngoài quốc doanh, thu phí trước bạ... Ước cả năm thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 818.740 triệu đồng, đạt 131,0% dự toán năm. Dự toán chi NSNN huyện Vĩnh Tường năm 2020 giao 1.537.743 triệu đồng, thực hiện 6 tháng: 927.875 triệu đồng, đạt 60,3% so với dự toán huyện giao và bằng 134,9% so cùng kỳ. Ước cả năm thực hiện: 1.657.093 triệu đồng, đạt 107,8% dự toán năm.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; triển khai các chính sách của Trung ương và tỉnh để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; Giao Chi Cục thuế khu vực Vĩnh Tường là cơ quan thường trực BCĐ chống thất thu thuế tham mưu đề xuất với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành  thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân nợ thuế , phấn đấu hoàn thành kế hoạch 02 khoản thu thuế Ngoài quốc doanh, Thuế trước bạ; Các đơn vị dự toán trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn thực hiện chi tiết kiệm khoa học, hiệu quả; chi tiêu đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nhất là chế độ chi tiêu hội nghị và công tác phí theo Thông tư 40/2017/TT-BTC; Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chủ trì công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư có công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng làm thủ tục quyết toán theo quy định.

Tiếp đó, đồng chí Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phan Văn Sinh đã thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

  

- Từ 07 giờ 45 đến 07 giờ 55: Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

 

 

Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 nêu rõ: 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND huyện như: Xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy; tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan thống nhất chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp; báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về nội dung kỳ họp; phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp. Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về giám sát công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện vĩnh Tường, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo xây dựng Kế hoạch về giám sát công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện vĩnh Tường; Từ ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì Đoàn giám sát và đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND 03 xã: Bình Dương, Bồ Sao, Tân Phú; giám sát gián tiếp qua báo cáo tại UBND 02 xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Vĩnh Ninh. Trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra  trong cộng đồng, Thường trực HĐND huyện đã thành lập Tổ khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số xã, thị trấn. Tổ khảo sát đã nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và đến trực tiếp một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS nghe báo cáo của các nhà trường về công tác phòng, chống Covid.    

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thường trực HĐND huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2020 và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cuối năm 2020. Phê chuẩn kết quả kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; Xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2020; Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện nhất là trong công tác triển khai kế hoạch giám sát và thẩm tra.... 

 

- Từ 07 giờ 30 đến 07 giờ 45: Đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020:

  

  

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản như: Tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; trong huyện được sự chỉ đạo, giám sát kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt của đời sống KT-XH; dịch cúm gia cầm H5N6 phát sinh tại một số tỉnh, thành trong cả nước làm giá sản phẩm gia cầm, thủy cầm sau Tết Nguyên đán giảm mạnh; công tác BT-GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn còn khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư;....

Với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, nên tình hình kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm 2020 tuy có giảm so với cùng kỳ 2019, nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 6.963,02 tỷ đồng, đạt 44,93% so KH, giảm 0,07% so cùng kỳ. Trong đó: NN-LN-TS: 1.132,15 tỷ đồng, đạt 60,43% KH, tăng 1,23% so cùng kỳ; CN-XD: 4.002,76 tỷ đồng, đạt 45,16% KH, tăng 2,54% so cùng kỳ; Dịch vụ: 1.828,10 tỷ đồng, đạt 38,40% KH, giảm 6,06% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH được đảm bảo.

UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị UBND tỉnh thẩm tra. Kết quả, đoàn thẩm tra của tỉnh đều nhất trí với kết quả xây dựng NTM của huyện và thống nhất đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn Nông thôn mới (Dự kiến tháng 6/2020, UBND tỉnh sẽ gửi hồ sơ của huyện đề nghị TW thẩm định). Huyện cũng đã hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của Nhân dân trên địa bàn với tỷ lệ hài lòng đạt trên 80% tổng số hộ được lấy ý kiến (đại đa số các câu hỏi đều đạt khoảng 94-97%). Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Hiện cả 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên cơ bản đạt 4/5 tiêu chí theo quy định. Đối với tiêu chí thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Cả 03 thôn (Thôn Vũ Di – xã Vũ Di; thôn Phúc lập trong – xã Tam Phúc; thôn Thượng – xã Ngũ Kiên) cơ bản đạt từ 7/9 tiêu chí theo quy định. Công tác dồn thửa đổi ruộng tiếp tục được triển khai ở 03 xã: Vĩnh Ninh, Thượng Trưng, Lũng Hòa.

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Vĩnh Tường năm 2020; tập trung cao độ, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy; đồng thời tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; phối hợp với Viện phát triển vùng của Bộ KH&CN triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những xã đã thực hiện dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn huyện; Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, triển khai dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu CN Chấn Hưng theo chỉ đạo của tỉnh...; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu, tiết kiệm chi; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đặc biệt là 02 khoản thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ; tuyên truyền, hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai xây dựng Nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ tiên tiến tại xã Tam Phúc, Lũng Hòa; Tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BT- GPMB, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm như: Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc (địa phận xã Vân Xuân, Vũ Di); Chợ đầu mối nông sản (địa phận xã Tân Tiến); Đường trung tâm huyện (địa phận xã Đại Đồng, Tân Tiến), Cụm KTXH Tân Tiến – Thổ Tang kéo dài, Khu du lịch sinh thái đầm Rưng; công trình: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (phần thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường)... tạo quỹ đất sạch bàn giao cho nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án; Chỉ đạo đánh giá, tổng kết Đề án phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016-2020; xây dựng Đề án phát triển GĐ-ĐT huyện giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục chỉ đạo tập trung nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy....

  

 - Từ 07 giờ 20 đến 07 giờ 30: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp:

 

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25; là năm thứ 4 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định. Mặc dù bị ảnh hưởng, tác động mạnh của dịch Covid-19, song chỉ có một số ít chỉ tiêu giảm nhẹ so với kế hoạch và cùng kỳ; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm, với mức quà của huyện dành cho người nghèo cao nhất từ trước đến naycông tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân được triển khai tốt. Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng nhưTăng trưởng kinh tế, phát triển Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ, thu - chi ngân sách, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, quốc phòng an ninh,…Trong đó, cần tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm. Kỳ họp cũng thảo luận, xem xét và dự kiến quyết nghị thông qua 9 nghị quyết của HĐND huyện như: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021; Nghị quyết về phân khai một số nguồn ngân sách năm 2020.

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2015-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện; góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

  

Các đại biểu làm lễ chào cờ

  

Sáng ngày 09/7/2020, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giữa năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. 

Tới dự có đồng chí Trần Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh; đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Ngày đăng: 09/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục