Hoạt động HĐND các cấp

Sáng mai (09/7/2020), khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIII

Sáng mai (09/7), Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2020) - HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII sẽ chính thức khai mạc tại Hội trường Huyện ủy.

  

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Khóa XIII sẽ diễn ra trong 1 ngày (từ ngày 09/7/2020) với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thổ Tang; Tờ trình của UBND huyện về thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng; Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2019; Trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận tại hội trường, cho ý kiến trực tiếp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; nghe lãnh đạo UBND huyện giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ, v.v…. Kỳ họp lần này sẽ có giám sát chuyên đề về Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Dự kiến, sẽ có 09 dự thảo nghị quyết được trình và thông qua tại Kỳ họp, gồm:

1. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện 2019;

2. Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;

3. Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện;

4. Nghị quyết về kết quả giám sát Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện;

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020;

6. Nghị quyết về việc phân khai chi tiết nguồn vốn tỉnh bổ sung và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019;

7. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

8. Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thổ Tang;

9. Nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị loại V đối với các xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang và Đại Đồng, v.v....

 

Cổng Thông tin – GTĐT huyện sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ diễn biến nội dung kỳ họp, bắt đầu từ phiên khai mạc sáng mai (09/7) vào lúc 7 giờ 30. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu./.

          

   BAN BIÊN TẬP

Ngày đăng: 08/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục