Thông tin cần biết

Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Ngày đăng: 07/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục