Thông tin cần biết

Thông báo về việc đính chính trình độ Ngoại ngữ tại KH số 1570/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đính chính trình độ Ngoại ngữ tại Kế hoạch số 1570/KH-UBND

ngày 29/6/2020 của UBND huyện

 

             

Ngày 29/6/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1570/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020. Nay UBND huyện đính chính như sau:

1. Tại mục II.4: Gạch đầu dòng thứ 3, sửa thành:  Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”.

2. Tại mục IV.1.a: Gạch đầu dòng thứ 2, sửa thành: “Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời gian thi 30 phút”.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 1570/KH-UBND, ngày 29/6/2020 của UBND huyện.

UBND huyện Vĩnh Tường, thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Ngày đăng: 07/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục