Xây dựng Đảng

Ủy ban MTTQ huyện học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Trong 02 ngày 06 - 07/7/2020, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn về phía tỉnh có đồng chí Vũ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt

 

Tại hội nghị, Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, tổ dân phố được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thống nhất 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thống nhất ra Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024,…

   Cũng tại hội nghị, các học viên được tuyên truyền nội dung, phương thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Qua hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư có thêm kỹ năng, nghiệp vụ để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời là dịp để các học viên có điều kiện trao đổi  kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đó, nâng cao vị trí, vai trò, công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.

 

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Trung Hiếu

 

Ngày đăng: 06/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục