Xây dựng Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức phiên họp thứ 25, tháng 6/2020

Sáng ngày 30/6/2020, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

  

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp

  

Tại phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình của UBND huyện xin ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Các dự thảo báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Các dự thảo báo cáo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện: Dự thảo lần 06 Báo cáo chính trị; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Các dự thảo khác phục vụ Đại hội: Khẩu hiệu treo tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị huyện; 10 thành tựu nổi bật và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 -2020 ...; Các dự thảo báo cáo về công tác xây dựng Đảng: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua, một số đại biểu nêu ý kiến: Công tác kết nạp Đảng hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, một số trường hợp được kết nạp Đảng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng khi về địa phương lại bỏ sinh hoạt; xem xét lại số liệu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong báo cáo; cần bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; tổ chức tập huấn, quán triệt những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng ... Đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Thổ Tang, các tiêu chí như cây xanh, sân thể thao, cung thiếu nhi ... đã đạt so với quy định, tuy nhiên cần xem lại vị trí mới của Trạm Y tế Thị trấn Thổ Tang.

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị; đồng thời yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu báo cáo, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để các cơ quan chuyên môn rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực tránh hụt thu ngân sách; phân bổ nguồn vốn phù hợp, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai cũ, không để phát sinh mới, hoàn thành cam kết với UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; giải quyết tốt từ cơ sở các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt 02 vụ việc mới ở Lũng Hòa và Tuân Chính; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cam kết giải quyết các vấn đề: Xử lý vi phạm Luật Đất đai, giải phóng mặt bằng, kết nạp đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ...; UBND huyện chỉ đạo các xã đã hoàn thành DTĐR xây dựng phương án đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; về Dự thảo Chương trình hành động, UBND huyện phối hợp Ban Tuyên giáo – Dân vận chỉnh sửa lại, muộn nhất ngày 03/7 hoàn thành để trình Thường trực Huyện ủy.

Đối với công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu các khâu các bước cần tiến hành chặt chẽ, đúng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến Đại hội Đảng các cấp./.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 30/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục