Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình xử lý, giải quyết các tồn tại về đất đai, công tác BT-GPMB, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện

Sáng ngày 29/6/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình xử lý, giải quyết các tồn tại về đất đai, công tác BT-GPMB, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Bình Khiêm, Hoàng Tuấn Tam; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan, Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 5452, ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên, tính đến ngày 31/12/2019, tổng số vi phạm Luật đất đai trên địa bàn huyện là 4.120 trường hợp với diện tích 168,16 ha. Huyện phấn đấu mỗi năm giải quyết được ít nhất 20% số trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã tồn tại từ trước (31/12/2019), tương đương 824 trường hợp/năm. Chỉ tiêu giao cụ thể năm 2020 xử lý 857 trường hợp. Hiện nay, 28/28 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm Luật đai năm 2020 và tiến hành kiện toàn BCĐ, tổ xử lý vi phạm, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ, tổ giúp việc. Các xã đã lựa chọn được các trường hợp để tiến hành xử lý trong năm 2020 đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ của huyện. 28/28 xã, thị trấn đã dự kiến phương án phải xử lý trong năm 2020 đối với 871 trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã xử lý 61 trường hợp vi phạm Luật đất đai với tổng diện tích vi phạm là 7.828m2, trong đó xử lý được 30/62 trường hợp vi phạm mới phát sinh trong năm 2020; xử lý 1/556 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014 tại xã Vân Xuân; xử lý 20/84 trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014 tại 3 xã (Việt Xuân 8 trường hợp, Yên Bình 9 trường hợp, Bình Dương 2 trường hợp, Phú Đa 1 trường hợp); đã giải quyết được 10/217 trường hợp giao đất trái thẩm quyền tại 5 xã ( Ngũ Kiên 6 trường hợp, Tam Phúc 1 trường hợp, Lý Nhân 1 trường hợp, Vĩnh Sơn 1 trường hợp, Yên Lập 1 trường hợp)…  

Về kết quả thực hiện công tác BT-GPMB, năm 2020, tổng số dự án phải thực hiện là 32 dự án với tổng diện tích phải thu hồi là 276,89 ha, tổng diện tích đã có Quyết định thu hồi 142,538 ha; 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện là 23,38 ha với tổng kinh phí đã chi trả là 57,87 tỷ đồng của 13 dự án. Tổng số hộ cần tái định cư là 09 hộ. Trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện tái định cư cho hộ nào do chưa có mặt bằng sạch để tái định cư. Tổng quyết định cưỡng chế kiểm đếm 01 vụ; quyết định cưỡng chế thu hồi đất 03 vụ và đã thực hiện cưỡng chế xong 03 vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những tồn tại, nguyên nhân, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai; đồng thời thực hiện tốt công tác BT-GPMB, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ, tổ công tác xử lý vi phạm Luật đất đai, các xã, thị trấn cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu xử lý vi phạm UBND tỉnh giao năm 2020; phải giải quyết dứt điểm những vi phạm mới phát sinh, không để phát sinh thêm những vi phạm mới; giao Phòng Tài nguyên & Môi trường hoàn thiện báo cáo, tham mưu cho UBND huyện ban hành hướng dẫn xử lý vi phạm Luật đất đai cho các xã, thị trấn, đảm bảo trình tự các bước, thời gian thực hiện, hoàn thành; hoàn thiện hướng dẫn xử lý đối với 871 trường hợp, tổ chức hội nghị quán triệt với các cơ quan, các xã triển khai thực hiện; Công an huyện hoàn thiện đề án xử lý vi phạm Luật đất đai, phối hợp với các cơ quan để làm tốt công tác xử lý tức thì tại các xã. Đối với công tác BT-GPMB, đồng chí yêu cầu báo cáo cần bổ sung, phân định rõ ràng các nhóm dự án cho phù hợp, logic; các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, khó khăn công tác BT-GPMB trong 6 tháng cuối năm 2020; kiện toàn, bổ sung Hội đồng BT-GPMB, đảm bảo hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao; sau khi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ tổ chức cưỡng chế các dự án đầu tư công còn tồn tại, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện những giải pháp phù hợp, hiệu quả để hoàn thành đăng ký chỉ tiêu giải ngân với tỉnh; tập trung đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác BT-GPMB, xử lý vi phạm Luật đất đai, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mà tỉnh giao trong năm 2020.

                                                                       Tin, ảnh: Trung Hiếu

 

Ngày đăng: 29/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục