Tin An ninh Quốc phòng

Vĩnh Tường tổng kết kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017 – 2020

Chiều ngày 25/6/2020, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ gia đoạn 2017 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện; Thượng tá Nguyễn Đức Lục - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; thành viên BCĐ Khu vực phòng thủ, BCĐ công tác Phòng không nhân dân, Hội đồng cung cấp huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng các đơn vị tự vệ. Đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Sau 5 năm thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các Phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan đã bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm đồng thời quán triệt và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc. Qua đó góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, ngăn chặn giảm thiểu những thảm họa thiên tai xảy ra trên địa bàn, bảo vệ thành quả kinh tế, văn hóa xã hội của nhà nước, của nhân dân, ổn định đời sống an sinh xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển, tăng cường, củng cố lòng tin cho nhân dân. Cụ thể trong 5 năm qua đã tiến hành diễn tập PCLB-TKCN năm 2017 của huyện và luyện tập, diễn tập 04 xã; tổ chức lực lượng tham gia chống ngập úng trên địa bàn xã Lũng Hòa, Bồ Sao, Thổ Tang; tham gia cứu chữa, dập tắt các vụ cháy nổ trên địa bàn huyện. Thu gom, xử lý bom mìm, vật liệu nổ các loại còn xót lại sau chiến tranh tạo ra môi trường sạch góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kế hoạch xây dựng KVPT giai đoạn 2016-2020 đã đặt ra ba nội dung, nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện gồm: Xây dựng tiềm lực về chính trị - tinh thần; xây dựng về kinh tế - xã hội và xây dựng tiềm lực về quân sự, quốc phòng. Sau 5 năm triển khai mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng KVPT đã được Huyện ủy, HĐND, UBND quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt; có sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác chính trị, tư tưởng luôn coi trọng và tăng cường. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng củng cố, tăng cường. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được coi trọng. Hệ thống chính trị tiếp tục củng cố xây dựng ngày càng vững mạnh, phát huy đoàn kết toàn dân. LLVT huyện đã quán triệt mục tiêu nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Hàng năm, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đạt 100% nội dung chương trình tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%. Công tác luyện tập, diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn được chú trọng triển khai thường xuyên, trong đó cấp huyện: Cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 24 xã, thị trấn (đạt 100 % so với mục tiêu) đạt chất lượng giỏi và xuất sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 100% cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện; không để xảy ra tình hình phức tạp “điểm nóng” về an ninh chính trị.

Về hoạt động lực lượng dân quân tự vệ gia đoạn 2017 – 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 đạt được kết quả nổi bật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV được nâng lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương. Tháng 4 hằng năm các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong toàn huyện tổ chức đăng ký cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, tập trung nhóm tuổi từ 18 đến 35 để nắm chắc nguồn DQTV rộng rãi làm cơ sở phát triển củng cố xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt, quá trình tuyển chọn phải xem xét kỹ, nhất là về phẩm chất chính trị. Tuyển chọn dân quân tự vệ, DQTV nòng cốt hàng năm đạt 2.351 (1,10% so với dân số, đạt 99,7% so với Kế hoạch), trong đó dân quân 2.201 đồng chí, tự vệ 150 đồng chí. Kết quả đăng ký, quản lý số DQTV rộng rãi đến năm 2020 được 10.363 đồng chí đạt 4,87% so với dân số. Thường xuyên xây dựng củng cố lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt, lấy chất lượng chính trị làm chính, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ gắn với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương; công tác xây dựng lực lượng công an, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động thế lực thù địch; xây dựng hệ thống công trình phòng thủ trong làng, xã chiến đấu hiệu quả, đối phó với các tình huống xảy ra,…

 

 

Đ/c Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017 – 2020. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí đề nghị thành viên BCĐ, các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ: quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ huy phòng thủ dân sự huyện; tổ chức xây dựng Kế hoạch khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tiếp tục xây dựng xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự huyện ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức xây dựng trận địa bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, đài quan sát, điểm chốt chặn cấp xã; xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần – kỹ thuật, sở chỉ huy cơ bản, đài quan sát thông báo báo động phòng không, thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang cấp huyện, các điểm tựa, cụm điểm tựa phòng ngự cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, hầm trú ẩn,…cho cơ quan, nhân dân các cấp. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, cơ sở vật chất cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định; hỗ trợ nâng cao thu nhập cho Chỉ huy Phó Ban CHQS xã, thị trấn, tăng thêm hỗ trợ ngày công cho lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo công cụ hỗ trợ theo quy định,…

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ gia đoạn 2017 – 2020.

 

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Trung Hiếu

 

 

Ngày đăng: 26/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục